arrow_drop_up arrow_drop_down

Bijenrichtsnoer moet niet worden afgebroken

Over een paar weken beslist landbouwminister Carola Schouten hoeveel bijen mogen sterven door pesticiden!

 In de EU wordt nieuwe wetgeving gemaakt over het beschermen van bijen en minister Schouten beslist namens Nederland mee. Al 7 jaar (!) wordt deze wetgeving om bijen beter te beschermen tegengehouden door fabrikanten die landbouwgif maken. Schouten lijkt nu te zwichten voor de lobby en is van plan in te stemmen met een voorstel dat 20% bijensterfte toestaat, terwijl onafhankelijke wetenschappers het erover eens zijn dat meer dan 7% bijensterfte onacceptabel is als we de toekomst van de bijen en onze voedselvoorziening willen garanderen. Schouten en de EU stemden eerder voor een verbod op drie belangrijke soorten bijengif - een geweldige overwinning - maar proberen deze desastreuze 20%-richtlijn er nu stilletjes door te drukken. Deze zal het beschermende effect van het eerdere verbod ongedaan maken en dat kunnen we niet laten gebeuren. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat het volledige bijenrichtsnoer ingevoerd moet worden met  maximaal 7% bijensterfte. Als wij ons massaal aansluiten bij deze oproep kan ze niet om ons heen. Teken de petitie om het zoemende hart van onze natuur te redden! 


Het finale gevecht voor de bijen 

Achtergrond informatie In Brussel wordt op 22 oktober 2020 beslist over het lot van de bijen.  (Aanvulling: Door een eerdere discussie in het Europees parlement waarbij de Europese commissie heeft aangegeven beslissingen te blokkeren als er een sterfte boven de 7% wordt geaccepteerd wordt de bijeenkomst van 22 oktober mogelijk uitgesteld). 


  Samenvatting

  Bijenrichtsnoer (Engels Bee Guidance) is een Europees procedure waaraan toetsing van bestrijdingsmiddelen moeten voldoen.

  De EFSA heeft al in 2013 een eerste opzet gemaakt. Daarin werden ook veldtoetsen en toetsing giftigheid van hommels en andere wilde bijen meegenomen. 

  Door politieke druk van o.a. Nederland zijn veel onderdelen geschrapt. Nu wil met de rekenmethode toepassen dat een hoge natuurlijke sterfte van 20% als normaal beschouwd i.p.v. 7%!


  Waarom dit initiatief?

  Sonne Copijn van Bee Foundation en de Bijenstichting maken zich al jaren zorgen over de bijensterfte onder honingbijen en achteruitgang van wilde bijen.

  In 2018 organiseerden zijn succesvol de petitie : 

  'Steun de bij, Nederland gifvrij!' met ruim 75.000 handtekeningen.

  Uiteindelijk werden drie soorten "bijengif" (Neonicotinoiden) binnen de EU verboden voor alle buitenteelten.

  Uw steun is nodig om voor  22 oktober 2020 handtekeningen te verzamelen

  Vragen of tips? Neem contact op via steundebijen@gmail.com

  Deel deze pagina op sociale media met #hetfinalegevechtvoordebijen

  NOS Met het Oog op Morgen op 16 juli 2020

  Op hoog ambtelijk niveau was in juli 2020 ook al een overleg tussen de lidstaten over het zogenoemde bijenrichtsnoer. Dat klinkt misschien saai, maar het gaat over de regels voor het gebruik van landbouwgif. En dat kan grote gevolgen hebben voor bijen en andere insecten. Bijendeskundige Sonne Copijn legt uit.