arrow_drop_up arrow_drop_down
24 januari 2020 

Save bees and farmers

Diverse organisaties binnen de Europese Unie  waaronder de Bijenstichting; pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!
Met dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen.
De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie en roept alle Nederlanders op deze Europese petitie te ondertekenen!

De Europese landbouw zit op een dood spoor.
Landbouwbeleid dat eenzijdig was gericht op het verhogen van opbrengsten door het gebruik van giftige agrochemicaliën, heeft het ecosysteem op de rand van instorting gebracht. Dag na dag verdwijnt de biologische diversiteit die ten grondslag ligt aan onze voedselsystemen – waardoor de toekomst van ons voedsel, ons levensonderhoud, onze gezondheid en ons milieu ernstig wordt bedreigd.

Maar een ander landbouwmodel is mogelijk!
De oplossing is een landbouw die zonder giftige chemicaliën kan gedijen; een landbouw die, door te vertrouwen op biodiversiteits- en klimaatvriendelijke landbouwmethoden, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst voor voldoende voeding van mensen zullen zorgen; een landbouw die de onschatbare diversiteit van natuurlijke omgevingen, voedsel en landelijke tradities in Europa bewaart.

Waarom dit initiatief
Ons Europees burgerinitiatief vereist een landbouwbeleid dat bijen en boeren redt. Als we minstens een miljoen handtekeningen verzamelen, zijn de Europese Commissie en het Europees Parlement verplicht aan onze eisen te voldoen. Help ons dit doel te bereiken: elke handtekening telt.
Gezien deze urgentie wil het Europese burgerinitiatief ‘Save Bees and Farmers’ een katalysator worden voor de transformatie van de landbouw, naar een model dat is gebaseerd op agro-ecologische principes en daarom de biodiversiteit bevordert. Een dergelijk landbouwmodel bewaart natuurlijke hulpbronnen, voorkomt bodemdegradatie, bouwt bodemvruchtbaarheid op en draagt aldus bij aan de bescherming van het klimaat door meer broeikasgassen uit de atmosfeer op te nemen dan het vrijgeeft. Een dergelijk landbouwmodel is de enige mogelijke reactie op de groeiende uitdagingen van de biodiversiteit en klimaatcrises, en is daarom ook het meest geschikt om de voedselvoorziening van de wereld voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Het geleidelijk afbouwen van synthetische pesticiden is daarom de basisvoorwaarde en de sterkste hefboom voor de overgang van het huidige input-intensieve landbouwmodel naar een biodiversiteit verhogend model op basis van natuurlijke cycli. Het geleidelijk afschaffen van pesticiden in 15 jaar is een ambitieuze uitdaging.
Teken nu de dit burgerinitiatief en verspreid dit bericht in je omgeving om dit jaar ruim 1 miljoen handtekeningen te verzamelen zodat de EU ons verzoek moet behandelen.

Teken HIER

Over de schrijver
Reactie plaatsen