Advisering en educatieve diensten

Particulieren kunnen we in beperkte mate op afstand, dus via e-mail of telefoon, van gratis advies voorzien.

Voor advies aan bedrijven, (semi)overheden en professionele organisaties vragen we een vergoeding.

Onze kennis kan ook worden ingezet voor advisering bij projecten waarbij dan rekening kan/moet  worden gehouden met de behoefte van bijen.

Dit betreft zowel het ontwerp en de aanlegfase als het beheer.

Voorbeelden:

Ontwerp van

bij-vriendelijke terreinen 

(tuinen en  bedrijfterreinen)

Beplanting

plannen

Ontwerp en advisering

nestel

gelegenheid

Bij-vriendelijk beheer van tuinen

Ecologisch beheer van openbaar groen (parken, bermen, dijken)

In-company trainingen m.b.t. bij-vriendelijk beheer van beleid- en groen

medewerkers

We kunnen werkzaamheden verrichten zowel op basis van uurtarieven en reiskosten als op offertebasis. Daarnaast beschikken we over een netwerk van leveranciers en adviseurs waarmee we samenwerken.

U kunt onze uitgebreide brochure downloaden. Op verzoek wordt de cv van onze adviseur Jaap Molenaar toegestuurd. .