Over De Bijenstichting

Met educatie, invloed op overheidsbeleid en aanleg van bijenlinten 

streven wij naar een betere toekomst voor wilde bijen en hommels

We zorgen voor een bij-vriendelijke toekomst

Om de verschillende bedreigingen voor bijen aan te pakken, streeft de Bijenstichting naar het beïnvloeden van het overheidsbeleid en het gedrag van Nederlanders op landelijk en lokaal niveau. Enkele doelen die we nastreven zijn:


  • Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen;
  • Wettelijke bescherming van wilde bijen;
  • Stimulering van de verspreiding van voedselplanten;
  • Verbetering van nestelmogelijkheden.

Frits

Gepassioneerd team

"De Bijenstichting is een geweldige organisatie met gepassioneerde medewerkers. Voor al je vragen kun je terecht. En als ze het antwoord zelf niet weten, wijzen ze je altijd in de goede richting!"

Sinds 2010 zetten wij ons in voor de bij

De Bijenstichting

Zet zich al sinds 2010 in voor bijen door:

  • Het verbieden van bestrijdingsmiddelen met behulp van juridische procedures;
  • Het organiseren van petities;
  • Het volgen van de landelijke en Europese politiek.

Bijenstichting 'Educatie & Advies'

Zet zich al sinds 2019 vooral in voor de wilde bij door: 

  • Het stimuleren van initiatieven om de voedselvoorziening voor bijen te verbeteren;
  • Met cursussen te zorgen dat de kennis over bijen groeit; 
  • Voorlichting te geven over wilde bijen.

Onze strategie

Het geven van voorlichting over bijen

Met name richt onze inzet zich op wilde bijen en hommels, aangezien hier bij het brede publiek nog te weinig bekend over is.

Beïnvloeden van (landbouw)beleid

We beïnvloeden het (landbouw)beleid door onder andere bezwaar te maken tegen het toelaten van insecticiden die bijen doden.

Stimuleren van lokale initiatieven voor bijen

Denk hierbij aan het zaaien van bloemen die bijen van voedsel voorzien en het creëren van nestelgelegenheid voor wilde bijen.

Om onze doelen te bereiken werken we niet alleen samen met verschillende natuurorganisaties binnen Nederland, maar ook op internationaal niveau zoals met de organisaties hieronder.

Save the Bees Coalition

De Save the Bees Coalition is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese organisaties met als doel het verbieden van neonicotinoïden en het verbeteren van de bescherming van insecten tegen bestrijdingsmiddelen.

Buglife

Buglife is de enige organisatie in Europa die zich volledig inzet voor het behoud van ongewervelde dieren. Hoewel het gevestigd is in Engeland, is het actief op Europees niveau. Bezoek de website van Buglife voor meer informatie.

Save Bees and Farmers

Als Nederlandse partner van dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. Draag ook bij aan bij-vriendelijke landbouw!

Help jij ook mee de bijen te beschermen?

Kom in actie

Jouw donatie draagt bij aan het beschermen van de bijenpopulatie. Je kunt eenmalig of structureel doneren, en ambassadeur worden!

Word een bijenkenner

Tijdens onze bijencursussen leer je alles over bijen, hun belangrijke rol in onze ecosystemen en hoe je zorgt voor een bij-vriendelijke tuin! 

Shop in de bijenshop

Met jouw aankoop steun je direct het Bijen Educatiecentrum! Van bijenhotels tot bio bloemzaden, hier vind je alles om de bij blij te maken!

Samen maken wij een verschil

Ons bestuur

Voorzitter, secretaris en penningmeester: spin in het web

De vrijwilligers

Vele activiteiten op landelijk en lokaal niveau.

Samenwerkingspartners

Gezamenlijke projecten, kennisdelen en ondersteuning.

Red de bijen en steun ons werk!

Je kunt de Bijenstichting op verschillende manieren helpen, zowel structureel als eenmalig. Omdat we een onafhankelijke stichting zijn en geen subsidies ontvangen, kunnen we onze activiteiten alleen uitvoeren dankzij jouw steun. Denk aan:

De Bijenstichting is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) erkende organisatie

Door onze publicatieverplichtingen te volgen en onze gegevens op de ANBI-website te plaatsen, zorgen we voor transparantie over ons beleid en financiën. Op deze manier weet je precies aan wie je jouw steun geeft. Bovendien zijn donaties binnen de regels van de belastingdienst fiscaal aftrekbaar. Ons rekeningnummer is NL55TRIO0390473324.