Beleidsbeinvloeding

Een ingezonden brief in het NRC van mei 2009 is aanleiding geweest tot de petitie Stop de Bijensterfte. Deze petitie met meer dan 40.000 handtekeningen is eind 2009 aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Landbouw.  Vanaf dat moment is bewustwording ingetreden van het belang van bijen en de gevaren voor bijen.


In 2010 is de Bijenstichting opgericht om een duurzaam vervolg te geven aan de petitie.

Met enige regelmaat tracht de Bijenstichting invloed uit te oefenen op Tweede Kamerleden. Vaak leidt dit tot Kamervragen aan de verantwoordelijke staatssecretaris of minister in diverse debatten. Ook in 2018 waren we mede initiatiefnemers van de petitie voor een totaalverbod op Neonicotinoiden voor buitenteelten. (eindstand 75.000 handtekeningen!) De Nederlandse minister Carola Schouten stemde in met een verbod. Op Europees niveau is daarop een verbod ingesteld. voor buitenteelten. (dus niet voor in kassen terwijl drainagewater vaak in de sloot terecht komt en het oppervlaktewater vervuilt.)


Bezwaarprocedures tegen toelatingen: 

Daarnaast voert de Bijenstichting sinds 2010 bezwaar procedures tegen de toelating van Neonicotinoiden. Dit zijn insecten bestrijdingsmiddelen die enorm giftig voor bijen zijn. Dit zijn langlopende juridische procedures. 

We hebben beroep aangetekend tegen diverse middelen. 

Omdat er sprake was van rechtsongelijkheid: vele onderzoeken die gebruikt zijn voor de toelating zijn geheim hebben we eerst een bezwaar tegen deze geheimhouding gevoerd. Uiteindelijk heeft na een lange rechtsgang in 2017 het Europees hof ons gelijk gegeven!. In 2018 heeft de Nederlandse rechter daardoor de conclusie getrokken dat de geheimhouding onterecht is en het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) moet een nieuwe beslissing nemen.

In de loop van 2019 zal deze juridische procedure een vervolg krijgen. Dit proces vergt geduld en doorzettingsvermogen. Vele organisaties zetten zich in voor bijen maar de Bijenstichting is de enige organisatie die structureel met dit onderwerp bezig is.

We zijn al sinds 2010 stellig overtuigd dat de giftige Neonicotinoiden een belangrijke rol spelen bij de achteruitgang van bijen en andere bestuivers. Inmiddels (2018) worden we door vele wetenschappers en andere organisaties in dit standpunt gesteund.

Wist u dat

De neonicotinoide Imidacloprid al bij 4 nanogram dodelijk is voor een bij? (nanogram =0,000 000 001 gram.!

De Bijenstichting dankzij politieke druk en juridische procedures heeft bereikt dat neonicotinoide bestrijdingsmiddelen zijn verboden voor particulier gebruik.

De langste juridische bezwaarprocedure van de Bijenstichting is gestart in april 2010 en nog steeds niet is afgerond!

Wij deze procedures kunnen voeren dankzij de gedreven advocate Lilian Smale en de financiele steun van vele donateurs en eenmalige giften.

De Taskforce for Systemic Pesticides: (een groep van onafhankelijke wetenschappers) vele honderden onderzoeken hebben geanalyseerd m.b.t. neonicotinoden en tot de duidelijke conlusie kwamen:  Deze stoffen hebben enorme gevolgen voor het voortbestaan van bijen en andere belangrijke insecten en daarmee negatieve consequenties voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen en daarmee het ecosysteem waarvan wij deel van uitmaken.!

Steun de Bijenstichting met een donatie