arrow_drop_up arrow_drop_down

Acties van de Bijenstichting

Je kan de bijen in Nederland niet alleen helpen door te doneren. Je kan ook meedoen met de leuke acties van de Bijenstichting. Zo zijn er ieder jaar de Landelijke Zaaidagen en bestaat World Bee Day ook alweer een aantal jaar. Bekijk hieronder alle acties en sluit je aan!

World Bee Day 20 mei 2020

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen op initiatief van Slovenië. Het wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland georganiseerd/gecoördineerd door Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting.


Waarom 20 mei?

De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde bijensoorten actief. We roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen in je leefomgeving.


Kijk en verwonder!

We zullen aandacht besteden aan het determineren van wilde bijen soorten en het fotograferen van honingbijen en wilde bijen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van World Bee Day en blijf op de hoogte!

Hommel herstelplan fase 1: 2020

De meeste mensen denken dat het goed gaat met de hommels. Ze zien immers hommels door hun tuin vliegen. Echter: van de 29 Nederlandse soorten hommels zijn er 21 in aantal afgenomen. Veel hiervan zijn nu zeldzaam en zes soorten zijn al geheel uit Nederland verdwenen. 

Dit project dient daarom meerdere doelen:

  • Daadwerkelijke verbetering van populatie van hommelsoorten
  • Het project betrekt mensen bij hommels en hun natuurlijke omgeving doordat er een actieve rol voor vrijwilligers mogelijk is
  • De publieksactie zorgt voor draagvlak en enthousiasme voor hommels

Hommeltelling 2020

Ook mee doen met de hommeltelling? Bekijk dan snel onze uitleg en doe mee. We vinden het leuk om ter illustratie foto’s te ontvangen. Deze kunnen worden gestuurd naar info@bijenstichting.nl. Indien mogelijk ook plaatsnaam en hommelsoort noteren.

Bijenlinten

Bijenlinten kunnen het hele jaar door worden aangelegd. Bloemstroken, nestelgelegenheid en andere voorzieningen ter verbetering van de leefomstandigheden voor bijen,.

Save bees and farmers 

Diverse organisaties waaronder de Bijenstichting binnen de Europese Unie pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!

Met dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 

De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie en roept alle Nederlanders op deze Europese petitie te ondertekenen!

Stoepplanten wedstrijd

Wij vinden het  initiatief Stoepplantjes van Hortus Leiden leuk en willen stoepplanten onder de aandacht brengen door een wedstrijd in onze online community te starten. Zo leren mensen dat sommige stoepplanten ook belangrijk zijn voor bijen.

Doe mee met de wedstrijd: fotografeer een voedselplant voor bijen op de stoep (met de naam erbij geschreven.)