Acties van de Bijenstichting

Je kan de bijen in Nederland niet alleen helpen door te doneren. Je kan ook meedoen met de leuke acties van de Bijenstichting. Zo zijn er ieder jaar de Landelijke Zaaidagen en bestaat World Bee Day ook alweer een aantal jaar. Bekijk hieronder alle acties en sluit je aan!

Bed & Breakfast voor Bijen Challenge 2024

Doe mee, samen zetten we heel Nederland in bloei! Wordt winnaar in jouw provincie! Met kans op leuke prijzen.

Alle Bijtjes Helpen

Doel van deze actie

Geld binnenhalen om daarmee de leefomstandigheden van enkele bedreigde wilde bijensoorten te verbeteren middels goede voorlichting en stimuleren van lokale activiteiten waar deze soort nog wel voorkomt.

Bijensoorten:

Grashommel, rode lijst soort kwetsbaar, bescherming: kruidenrijk gras (Groningen/Friesland/Zeeland/Zuid-Holland)

Blauwe metselbij, rode lijst soort, kwetsbaar (verspreid heel Nederland ook in stedelijk gebied)

Kattenkruidbij rode lijst soort, bedreigd. (voornamelijk Limburg/Brabant/Gelderland)


Red de bijen, stop Glyfosaat

Waarom schadelijk voor bijen?

  • Herbiciden die ontworpen zijn om planten te doden, worden vaak ten onrechte beschouwd als niet giftig voor bijen. Een recente briefing benadrukt echter dat glyfosaat-gebaseerde herbiciden op verschillende manieren schadelijk zijn voor bijen.
  • Glyfosaat is wijdverspreid in het milieu en bijen worden blootgesteld aan deze chemicaliën via direct contact of via verontreinigd voedsel en water.
  • Glyfosaat kan de ontwikkeling van bijenbroed verstoren, het darmmicrobioom verstoren, de thermoregulatie van hommelkolonies beïnvloeden, de voortplanting en het navigatie- en fourageergedrag van bijen beïnvloeden en het leervermogen en geheugen van bijen verminderen. 
  • Het gebruik van glyfosaat-gebaseerde herbiciden vormt dus een aanzienlijk risico voor de gezondheid van bijen en de overleving van de kolonie.

Dit is relevant voor de discussie over de vernieuwing van de toelating glyfosaat in september in de EU. 

Steun ons om een verbod op dit middel  te krijgen!

Nationale Zaaidag 22 april 2024

Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het elfde jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Ook in afgelopen jaren werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voedselaanbod te verhogen kan je jouw bijdrage leveren. 
Dat moeten dan wel geschikte bloemen zijn waar bijen voedsel kunnen vinden, dus bij voorkeur enkelbloemige typen. Daarnaast is het belangrijk dat de zaden/planten niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld en dus bij voorkeur van biologische teelt afkomstig zijn. Vanaf februari zijn in onze webshop bloemenzaden te koop

Lees meer over het evenement op onze speciale Nationale zaaidag pagina!

World Bee Day 20 mei 2024

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen op initiatief van Slovenië. Het wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland georganiseerd/gecoördineerd door Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting.


Waarom 20 mei?

De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde bijensoorten actief. We roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen in je leefomgeving.


Kijk en verwonder!

We zullen aandacht besteden aan het determineren van wilde bijen soorten en het fotograferen van honingbijen en wilde bijen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van World Bee Day en blijf op de hoogte!

Maai Mei Niet 2024

Samen zetten we grasveldjes en gazons in heel Nederland in bloei voor de bijen.

Maai Mei Niet wil saaie grasmatten omtoveren tot bijenoases vol bloemen. Ook jouw gazon kan meedoen, want wist je dat er meer planten in je gazon zitten dan gras alleen? Die komen tot bloei zodra je een (gedeelte van) je gazon in bloei laat komen. Daar profiteren bijen en vlinders van. Dus doe mee, laat je grasmaaier staan en creëer een gedekte tafel voor deze vrolijke zoemers!

Dit project is een samenwerking van Steenbreek, Flora van Nederland en de Bijenstichting

Meer weten? Klik op de button en bezoek de Maai Mei Niet Nederland website!

Save bees and farmers 

Diverse organisaties waaronder de Bijenstichting binnen de Europese Unie pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!

Met dit Europees Burgerinitiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 

De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie. 

Ruim 100.000 Nederlanders steunden deze actie.

Je kunt niet meer tekenen. 

Onder de lees meer knop kom je op een pagina waarop we van deze actie verslag blijven doen nu handtekeningen bij de Europese Commissie liggen.

Bijenlinten

Bijenlinten kunnen het hele jaar door worden aangelegd. Bloemstroken, nestelgelegenheid en andere voorzieningen ter verbetering van de leefomstandigheden voor bijen,.