arrow_drop_up arrow_drop_down

Acties van de Bijenstichting

Je kan de bijen in Nederland niet alleen helpen door te doneren. Je kan ook meedoen met de leuke acties van de Bijenstichting. Zo zijn er ieder jaar de Landelijke Zaaidagen en bestaat World Bee Day ook alweer een aantal jaar. Bekijk hieronder alle acties en sluit je aan!

Landelijke Zaaidag 22 april 2020

Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het zevende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Ook in 2018 en in 2019 werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voedselaanbod te verhogen kan je jouw bijdrage leveren. 
Dat moeten dan wel geschikte bloemen zijn waar bijen voedsel kunnen vinden, dus bij voorkeur enkelbloemige typen. Daarnaast is het belangrijk dat de zaden/planten niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld en dus bij voorkeur van biologische teelt afkomstig zijn. Vanaf februari zijn in onze webshop bloemenzaden te koop

Lees meer over het evenement op onze speciale Landelijke zaaidag pagina!

World Bee Day 20 mei 2020

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen op initiatief van Slovenië. Het wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland georganiseerd/gecoördineerd door Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting.


Waarom 20 mei?

De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde bijensoorten actief. We roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen in je leefomgeving.


Kijk en verwonder!

We zullen aandacht besteden aan het determineren van wilde bijen soorten en het fotograferen van honingbijen en wilde bijen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van World Bee Day en blijf op de hoogte!

Hommel herstelplan fase 1: 2020

De meeste mensen denken dat het goed gaat met de hommels. Ze zien immers hommels door hun tuin vliegen. Echter: van de 29 Nederlandse soorten hommels zijn er 21 in aantal afgenomen. Veel hiervan zijn nu zeldzaam en zes soorten zijn al geheel uit Nederland verdwenen. 

Dit project dient daarom meerdere doelen:

  • Daadwerkelijke verbetering van populatie van hommelsoorten
  • Het project betrekt mensen bij hommels en hun natuurlijke omgeving doordat er een actieve rol voor vrijwilligers mogelijk is
  • De publieksactie zorgt voor draagvlak en enthousiasme voor hommels

Hommeltelling 2020

Ook mee doen met de hommeltelling? Bekijk dan snel onze uitleg en doe mee. We vinden het leuk om ter illustratie foto’s te ontvangen. Deze kunnen worden gestuurd naar info@bijenstichting.nl. Indien mogelijk ook plaatsnaam en hommelsoort noteren.

Save bees and farmers 

Diverse organisaties waaronder de Bijenstichting binnen de Europese Unie pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!

Met dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 

De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie en roept alle Nederlanders op deze Europese petitie te ondertekenen!