Acties van de Bijenstichting

Je kan de bijen in Nederland niet alleen helpen door te doneren. Je kan ook meedoen met de leuke acties van de Bijenstichting. Zo zijn er ieder jaar de Landelijke Zaaidagen en bestaat World Bee Day ook alweer een aantal jaar. Bekijk hieronder alle acties en sluit je aan!

Nationale Zaaidag 22 april 2022

Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het negende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Ook in afgelopen jaren werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voedselaanbod te verhogen kan je jouw bijdrage leveren. 
Dat moeten dan wel geschikte bloemen zijn waar bijen voedsel kunnen vinden, dus bij voorkeur enkelbloemige typen. Daarnaast is het belangrijk dat de zaden/planten niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld en dus bij voorkeur van biologische teelt afkomstig zijn. Vanaf februari zijn in onze webshop bloemenzaden te koop

Lees meer over het evenement op onze speciale Nationale zaaidag pagina!

Maai Mei Niet

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor bijen en vlinders.  

In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken. Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte. 

Maai Mei Niet is in Belgie een project van Knack, met steun van KULeuven/Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur

De Bijenstichting wil het project in 2022 samen met enkele andere organisaties in Nederland verder uitrollen. 

World Bee Day 20 mei 2022

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen op initiatief van Slovenië. Het wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland georganiseerd/gecoördineerd door Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting.


Waarom 20 mei?

De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde bijensoorten actief. We roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen in je leefomgeving.


Kijk en verwonder!

We zullen aandacht besteden aan het determineren van wilde bijen soorten en het fotograferen van honingbijen en wilde bijen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van World Bee Day en blijf op de hoogte!

Hommel herstelplan fase 1: 2021

De meeste mensen denken dat het goed gaat met de hommels. Ze zien immers hommels door hun tuin vliegen. Echter: van de 29 Nederlandse soorten hommels zijn er 21 in aantal afgenomen. Veel hiervan zijn nu zeldzaam en zes soorten zijn al geheel uit Nederland verdwenen. 

Dit project dient daarom meerdere doelen:

  • Daadwerkelijke verbetering van populatie van hommelsoorten
  • Het project betrekt mensen bij hommels en hun natuurlijke omgeving doordat er een actieve rol voor vrijwilligers mogelijk is
  • De publieksactie zorgt voor draagvlak en enthousiasme voor hommels

Hommeltelling 2021

Ook mee doen met de hommeltelling? Bekijk dan snel onze uitleg en doe mee. We vinden het leuk om ter illustratie foto’s te ontvangen. Deze kunnen worden gestuurd naar info@bijenstichting.nl. Indien mogelijk ook plaatsnaam en hommelsoort noteren.

Save bees and farmers 

Diverse organisaties waaronder de Bijenstichting binnen de Europese Unie pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!

Met dit Europees Burgerinitiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 

De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie. 

Ruim 100.000 Nederlanders steunen deze actie.

Bijenlinten

Bijenlinten kunnen het hele jaar door worden aangelegd. Bloemstroken, nestelgelegenheid en andere voorzieningen ter verbetering van de leefomstandigheden voor bijen,.
arrow_drop_up arrow_drop_down