Onze visie, standpunten en doelen

Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. De Bijenstichting wil graag het overheidsbeleid en gedrag van Nederlanders beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau. Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft zijn: 

  • een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen
  • wettelijke bescherming van wilde bijen.
  • Stimulering van de verspreiding van voedselplanten 
  • verbetering van nestelmogelijkheden

Op deze pagina gaan we nader in op onze standpunten en doelen.

Oorzaken bijensterfte

Bijensterfte wordt veroorzaakt door een combinatie aan oorzaken. In dit document geven we een uitleg.

Wilde bijen moeten beschermd worden omdat vele soorten enorm achteruitgaan. Hoe dat kan lees je in dit document.

Vele bestrijdingsmiddelen zijn zeer schadelijk voor bijen. Lees in dit document meer over dit onderwerp

Honingbijen versus wilde bijen

Zijn honingbijen altijd concurrenten of zijn er andere zaken die een rol spelen?

Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Het is belangrijk dat iedereen hiervan bewust is.

Wilde bijen moeten worden beschermd tegen bedreigingen. Dat kan op diverse manieren. Dat kan op diverse manieren en leggen we hier uit middels voorbeelden.

Wij kunnen niet alleen de bijen beschermen, daarvoor is de inzet van vele Nederlanders nodig. Zowel burger, bedrijven als overheden spelen hierin een rol van betekenis.

We willen als organisatie groeien, niet omdat we ons belangrijk voelen, maar omdat we door groei meer financiële armslag hebben en daardoor meer kunnen bereiken.