Save Bees and Farmers

Diverse organisaties binnen de Europese Unie pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!


Met dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 

De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie ! 

"Wauw!! We hebben  1,2 miljoen handtekeningen bereikt! Vaak is 15% van de handtekeningen ongeldig, met dit aantal verwachten we 1 miljoen geldige handtekeningen te hebben bereikt! Dank voor alle steun!

Video uitleg Save Bees and Farmers

Engelstalig

Achtergrond informatie 

  • De Europese landbouw zit op een dood spoor.

Landbouwbeleid dat eenzijdig was gericht op het verhogen van opbrengsten door het gebruik van giftige agrochemicaliën, heeft het ecosysteem op de rand van instorting gebracht. Dag na dag verdwijnt de biologische diversiteit die ten grondslag ligt aan onze voedselsystemen - waardoor de toekomst van ons voedsel, ons levensonderhoud, onze gezondheid en ons milieu ernstig wordt bedreigd.


De gevolgen voor de natuur zijn rampzalig: bijen, vlinders en andere insecten verdwijnen uit ons landschap en vogels die voorheen wijdverspreid waren zingen niet meer in onze velden. Onze stromen en rivieren worden vervuild en we worden via ons voedsel blootgesteld aan een dagelijkse cocktail van synthetische pesticiden.


Bovendien wordt het voortbestaan van landbouwgemeenschappen in Europa evenzeer bedreigd door industriële landbouw. In de afgelopen tien jaar moest gemiddeld elke 3 minuten één boerderij zijn bedrijf sluiten! Trouw aan het motto 'Grow or Die', wordt steeds meer land beheerd door een steeds kleiner aantal bedrijven, dat zich richt op opbrengsten en verkoop in plaats van op kwaliteit. Omgekeerd worstelen kleinschalige boerderijen om te overleven. Met hun verdwijning verliezen de landelijke gebieden van Europa banen en hun cultureel erfgoed.


  • Maar een ander landbouwmodel is mogelijk!

De oplossing is een landbouw die zonder giftige chemicaliën kan gedijen; een landbouw die, door te vertrouwen op biodiversiteits- en klimaatvriendelijke landbouwmethoden, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst voor voldoende voeding van mensen zullen zorgen; een landbouw die de onschatbare diversiteit van natuurlijke omgevingen, voedsel en landelijke tradities in Europa bewaart.

Ons Europees burgerinitiatief vereist een landbouwbeleid dat bijen en boeren redt. Als we minstens een miljoen handtekeningen verzamelen, zijn de Europese Commissie en het Europees Parlement verplicht aan onze eisen te voldoen. Help ons dit doel te bereiken: elke handtekening telt.


  • Waarom dit initiatief?

De mensheid staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Met het wereldklimaat dat in een alarmerend tempo verandert en het ongekende verlies aan biodiversiteit waarmee we worden geconfronteerd, staat de voedselvoorziening van de wereld en uiteindelijk het voortbestaan van onze soort op het spel. Deze verontrustende bevinding werd onlangs onafhankelijk van elkaar bereikt door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO, februari 2019 (PDF-document)), de World Biodiversity Council (IPBES, mei 2019) en de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC, augustus 2019 (PDF-document)). Wetenschappers hebben geen twijfel laten bestaan dat de belangrijkste oorzaken van deze wereldwijde crisis door de mens zijn veroorzaakt en dat hun oplossing snelle, ingrijpende en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving vereisen. Deze omvatten een radicale verschuiving in de wereldwijde energieproductie naar hernieuwbare energiebronnen en een fundamentele transformatie van landgebruik, vooral in de manier waarop we ons voedsel produceren.


Gezien deze urgentie wil het Europese burgerinitiatief 'Save Bees and Farmers' een katalysator worden voor de transformatie van de landbouw, naar een model dat is gebaseerd op agro-ecologische principes en daarom de biodiversiteit bevordert. Een dergelijk landbouwmodel bewaart natuurlijke hulpbronnen, voorkomt bodemdegradatie, bouwt bodemvruchtbaarheid op en draagt aldus bij aan de bescherming van het klimaat door meer broeikasgassen uit de atmosfeer op te nemen dan het vrijgeeft. Een dergelijk landbouwmodel is de enige mogelijke reactie op de groeiende uitdagingen van de biodiversiteit en klimaatcrises, en is daarom ook het meest geschikt om de voedselvoorziening van de wereld voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Het geleidelijk afbouwen van synthetische pesticiden is daarom de basisvoorwaarde en de sterkste hefboom voor de overgang van het huidige input-intensieve landbouwmodel naar een biodiversiteitsverhogend model op basis van natuurlijke cycli. Het geleidelijk afschaffen van pesticiden in 15 jaar is een ambitieuze uitdaging. De overgang van ons landbouwmodel naar agro-ecologie vormt een uitdaging voor alle belanghebbenden, met name boeren, maar met een sterke politieke wil is de overgang binnen handbereik. De mogelijkheid voor een langzamere verandering is inderdaad lang geleden verloren gegaan. In 2008 heeft de Internationale Beoordeling van Landbouwkennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling (IAASTD), geïnitieerd door de Wereldbank, dringend gewaarschuwd (PDF-document) - met het oog op alarmerende voorspellingen over de wereldwijde toestand van klimaat en biodiversiteit - dat "business as usual geen optie is" (PDF-document). De aanbevelingen van wetenschappers waren: de omschakeling naar teeltmethoden met lage externe input, de promotie en verdere ontwikkeling van agro-ecologische methoden, de biologische vervanging van agrochemicaliën en investeringen in plantenveredeling voor een betere temperatuur en ongediertebestendigheid.


Helaas werd er naar deze aanbevelingen grotendeels niet geluisterd. Business as usual bleef het reguliere, mondiale landbouwbeleid, terwijl de mogelijkheid om maatregelen te nemen om verdere ecologische instorting te voorkomen steeds kleiner werd. Vandaag moeten we erkennen dat onze generatie de laatste is die de macht heeft om effectieve actie te ondernemen om het uitsterven van soorten en klimaatverandering te stoppen. Of we dit wel of niet doen zal bepalen of de planeet, die de ontwikkeling van onze beschaving mogelijk heeft gemaakt, dezelfde levensomstandigheden zal bieden aan toekomstige generaties. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te waarborgen.


  • Met het Europees burgerinitiatief  'Save Bees and Farmers' willen we bijdragen aan het oplossen van de huidige crisis.


Samenvatting

Dit Europees burgerinitiatief, 'Save Bees and Farmers', is een groeiend netwerk van momenteel meer dan 100 milieu-NGO's, boeren- en imkerorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en wetenschappelijke instellingen verspreid over de Europese Unie, die samenwerken om landbouw, gezondheid en biodiversiteit met elkaar te verzoenen.


Let op de Europese Unie moet kunnen controleren of degene die tekenen werkelijk burgers van dat land zijn. Daarom moet je je persoonsgegevens invullen. Privacy is gewaarborgd. Deelnemende organisatie kunnen jouw gegevens niet inzien. Als je op het invulscherm op privacybeleid klikt kun je de werkwijze lezen. 


Steun de actie financieel: we maken kosten voor deze actie (handtekeningenlijsten printen/versturen enz)

U kunt HIER een eenmalige gift doen ter ondersteuning 

Waarom dit initiatief?

De mensheid staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Met het wereldklimaat dat in een alarmerend tempo verandert en het ongekende verlies aan biodiversiteit waarmee we worden geconfronteerd, staat de voedselvoorziening van de wereld en uiteindelijk het voortbestaan van onze soort op het spel.

Uw steun is nodig om binnen Europa 1 miljoen handtekeningen te verzamelen
Wij hebben ook papieren handtekening formulieren. U kunt deze HIER aanvragen
Deel deze pagina op sociale media met #savebeesandfarmers 

Vandana Shiva supports the ECI

What about a sub-title over here?

Teken nu!
arrow_drop_up arrow_drop_down