Bijenstichting ' Educatie & Advies'

Over de Bijenstichting ‘Educatie en Advies

De Bijenstichting "Educatie & Advies" wil met voorlichting en educatie, kennis over (wilde) bijen en hommels verspreiden. Omdat voldoende en goed voedsel een belangrijke bestaansvoorwaarde is voor bijen bieden we een breed assortiment gifvrije bloemenzaden, bollen en nestelgelegenheid aan.  

Wij stimuleren of ondersteunen lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen. Ook helpen wij boeren, bedrijven en overheden bij praktijkgerichte oplossingen en het maken van een bij-vriendelijk beleid.

De Bijenstichting "Educatie & Advies" heeft de ANBI-status. Donaties en giften zijn van harte welkom en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bankgegevens

Triodos bankrekeningnummer: NL82TRIO0379712628   t.n.v. Bijen Educatie Stichting Nederland; handelsnaam: Bijenstichting "Educatie & Advies", Vorden

Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL82TRIO0379712628, BIC: TRIONL2U Triodos Bank N.V

De dagelijkse leiding van de Bijenstichting "Educatie & Advies" is in handen van de directeur-bestuurder, Jaap Molenaar. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die bestaat uit Han Verhoog (voorzitter), mr. Barbara Lemstra en mr. André Brouwer.

De Bijenstichting "Educatie & Advies" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 75436574.

Het geven van voorlichting over bijen

Met name gericht op wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is.

Bedrijven, overheden en organisaties kunnen ons inhuren voor advies over bij-vriendelijke inrichting, beheer of monitoring van insecten.


Stimuleren lokale initiatieven t.b.v. bijen

Zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.


Red de bijen, steun ons werk!

Er zijn vele wijze waarop je ons kunt steunen. Zowel structurele als eenmalige steun wordt enorm gewaardeerd. Wij zijn een onafhankelijke stichting en ontvangen geen subsidies. We kunnen onze activiteiten alleen ontplooien dankzij jouw steun.

Er zijn veel verschillende manieren om onze educatieve activiteiten te steunen:

Staat jouw idee om ons te steunen er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Directeur en Raad van toezicht zijn de spin in het web

Vele activiteiten op landelijk en lokaal niveau.


Gezamenlijke projecten, kennisdelen en ondersteuning.

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) erkende organisatie. Daarmee voldoen we aan tranparantie qua beleid en financiën. Je weet daardoor aan wie je je steun geeft. Daarnaast zijn donaties binnen regels van de belastingdienst fiscaal aftrekbaar. We voldoen aan onze publicatieverplichtingen door onze gegevens te plaatsen op de ANBI website.

Ons rekeningnummer is NL82TRIO0379712628