Bijenstichting 'Educatie & Advies'

Bescherming van honingbijen, wilde bijen en hommels door voorlichting en advies

Onze activiteiten

Advisering

Bedrijven, overheden en organisaties kunnen ons inhuren voor advies over bij-vriendelijke inrichting, beheer of monitoring van insecten.

Het geven van voorlichting

Met name richt onze inzet zich op wilde bijen en hommels, aangezien hier bij het brede publiek nog te weinig bekend over is.

Stimuleren van lokale initiatieven

Denk hierbij aan het zaaien van bloemen die bijen van voedsel voorzien en het creëren van nestelgelegenheid voor wilde bijen.

Webshop

We bieden allerlei producten in onze webshop aan waarmee je bijen in jouw tuin kunt helpen, of meer over bijen kunt leren.

Help ons de bijenpopulatie te beschermen

Word ambassadeur

Jouw lidmaatschap draagt bij aan het beschermen van de bijenpopulatie. En je krijgt toegang tot online cursussen. 

Word een bijenkenner

Tijdens onze bijencursussen leer je alles over bijen, hun belangrijke rol in onze ecosystemen en hoe je zorgt voor een bij-vriendelijke tuin! 

Kom in actie

Wil je ons op een andere manier steunen? Organiseer dan een sponsorloop of een geldinzamelingsactie via Pifworld!

Samen maken wij een verschil

Ons bestuur

Directeur en Raad van Toezichtleden zijn het spin in het web

De vrijwilligers

Vele activiteiten op landelijk en lokaal niveau. Word ook vrijwilliger!

Samenwerkingspartners

Gezamenlijke projecten, kennisdelen en ondersteuning.

Onze bankgegevens

Triodos bankrekeningnummer: NL82TRIO0379712628   t.n.v. Bijen Educatie Stichting Nederland; handelsnaam: Bijenstichting "Educatie & Advies", Vorden

Buitenlandse betaling?

Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL82TRIO0379712628, BIC: TRIONL2U Triodos Bank N.V

Het bestuur

De dagelijkse leiding van de Bijenstichting "Educatie & Advies" is in handen van de directeur-bestuurder, Jaap Molenaar. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die bestaat uit Han Verhoog (voorzitter), Laura Boekling en mr. André Brouwer.

Ons KvK nummer

De Bijenstichting "Educatie & Advies" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 75436574.

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) erkende organisatie.

Door onze publicatieverplichtingen te volgen en onze gegevens op de ANBI-website te plaatsen, zorgen we voor transparantie over ons beleid en financiën. Op deze manier weet je precies aan wie je jouw steun geeft. Bovendien zijn donaties binnen de regels van de belastingdienst fiscaal aftrekbaar. Ons rekeningnummer is NL82TRIO0379712628.

Aangesloten bij Stichting Donateursbelangen

Bijen Educatie Stichting Nederland is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart en belooft de Donateursbelofte na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.

Wij zullen donateurgerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).

Als donateur kun je GRATIS lid worden van de online donateursbelangen community, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Omdat wij de Donateursbelofte onderschrijven en ondertekend hebben mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge op onze uitingen.

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl.