Wat is een bijenlint

Lees snel verder

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij.

Dit kunnen onder andere tuinen of landschappen zijn met daarin bijvriendelijke beplanting of bijenhotels. Een lint aan intiatieven dus om Nederland weer een geschikte woonplaats te maken voor bijen.

Het Bijenlint is ooit in Zutphen begonnen als een mooi, lokaal initiatief. Daarna is het opgepakt door de Bijenstichting en nu is het een landelijk fenomeen. Daarbij kan iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een belangrijke rol spelen.

Iedere actie, ieder bijenhotel of bijvriendelijke tuin, draagt bij aan een verbetering van de voedselvoorziening van honingbijen en wilde bijen.

Doel:

  Lokale organisaties en (groepen) mensen inspireren en op weg helpen om bij-vriendelijke initiatieven te ontplooien, zoals:

  • Aanplant of zaaien van drachtplanten en bollen
  • Verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • Bijenhotels bouwen
  • Lokale overheden overhalen om op een bij-vriendelijke wijze het openbaar groen te gaan beheren

Door één platform op te richten wordt alle informatie op één punt verzameld en kunnen organisaties van elkaar leren, in plaats van zelf 'het wiel uit te vinden'. Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat langs elkaar heen wordt gewerkt.

Wist je dat:

Veel wilde bijen maar een korte afstand kunnen vliegen? Daarom mag nestelgelegenheid en voedsel niet meer dan 200 meter van elkaar verwijderd zijn!

Wilde bijen meestal kieskeurig zijn en dan alleen voedsel van bepaalde planten verzamelen?

Je heel simpel zelf een bijenhotel kan maken?

Je ook op kleine oppervlakte in je tuin veel voor bijen kan betekenen?

Je via onze online cursussen kan leren hoe je een bijenlint kan aanleggen?

Zelf een Bijenlint maken?

Wil jij ook aan de slag met een bijenlint en zo een bijdrage leveren aan de missie van de Bijenstichting? Neem dan een kijkje in onze webshop. Hier verkopen alleen producten ten behoeve van de bijen. De bloembollen en -zaden zijn allen biologisch geteeld. 


De opbrengsten van de webshop komen geheel ten goede aan de activiteiten van de Bijenstichting.