Bij-vriendelijke voorzieningen

Honingbijenstal 

Hierin worden op een bij-vriendelijke wijze honingbijen gehouden, in principe wordt er geen honing geoogst en de bijen worden zoveel mogelijk met rust gelaten.

Bijenhotel 

Hier broeden diverse bovengrondse broedende solitaire bijen zoals de rosse metselbij en de Grote bladsnijder. 

Insectenmuur

Hier bieden de vele gaten en spleten schuilgelegenheid voor vele insecten en kunnen metselbijen broeden

Zandheuvel

Het merendeel van de solitaire bijen broedt in de grond

Vijver 

Behalve dat de bloemen van sommige waterplanten voedsel voor bijen leveren is een vijver in een droog gebied ook een belangrijke drinkplaats voor honingbijen. Kijk maar eens goed op een warme dag, dan kun je vele bijen water zien drinken. Niet alleen om dorst te lessen maar het water wordt bij erg warm weer ook als koelmiddel in de honingbijenkast gebruikt.

 

Hommelnesten

In de tuin zijn een aantal kunstmatige nesten aangebracht voor hommels. Daar wordt onderzoek naar het nestgedrag van hommels gedaan.