Demonstratievelden zaadmengsels

Meerjarige inheems mengsel: 

Een zeer bloemrijk mengsel met soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Het eerste jaar is het resultaat mager, pas door een goed meerjarig beheer ontstaat een gevarieerd bloemenmengsel.

Eén- en tweejarig mengsel:  

Bloemenmengsel met een- en tweejarige soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Jaarlijks maaien (en het maaisel grondig afvoeren) in het najaar of vlak voor het voorjaar en dan de grond licht verstoren zodat de soorten zich weer kunnen uitzaaien..

Eenjarige akkerbloemen tussen granen als spelt en wintertarwe

Zeer kleurrijk bloemenmengsel van éénjarige akkerbloemen. Geschikt voor alle, niet te schrale of te natte gronden. Dit mengsel geeft een zeer bloemrijk resultaat in het jaar van inzaaien. Voor bloei in volgende jaren is jaarlijkse grondbewerking (en eventueel bijzaaien) noodzakelijk.

Bloemrijk graslandmengsel 'Nectar onder het maaimes' 

Bloemenmengsel dat mee gezaaid kan worden met reguliere gazongrasmengsels. Het mengsel is geschikt voor gazons die relatief extensief, dus maximaal eens per drie à vier weken gemaaid worden. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon vaak toch bloemen vormen welke benut kunnen worden door bestuivende insecten. Een bijzonder bloemrijk resultaat kan in een extensief gazon dan ook niet verwacht worden. Indien 1 à 2 keer per jaar gemaaid kan dit mengsel ook dienen als een middellage kruidenrijke vegetatie. Dit mengsel is vooral een ondersteuning van op insecten gericht. .

Bloemenrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing

Een middelhoog bloemenmengsel voor onderbegroeiing en boszomen. Vooral op voedselrijke gronden kan dit mengsel vrij ruig zijn, maar is wel zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Lichte verstoring in de bodem wordt redelijk goed verdragen. Afhankelijk van de beschikbare lichtinval kan vanaf het tweede of derde jaar een bloemrijk resultaat verwacht worden. Jaarlijks maaien.