Onze missie en visie

Bewustwording vergroten rondom wilde bijen en hommels, het beïnvloeden van landbouw- en milieubeleid, stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven en het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen: dat is wat we doen.

Onze missie

De Bijenstichting heeft als missie om de bewustwording rondom wilde bijen en hommels te vergroten, omdat er nog steeds te weinig bekend is bij het brede publiek. Dit doen we door middel van ons online educatiecentrum, waar we voorlichting verstrekken.

  • Daarnaast zetten we ons in om het landbouw- en milieubeleid van de overheid te volgen en te beïnvloeden. We nemen juridische procedures om bestrijdingsmiddelen te verbieden en streven naar een beleid dat de bijen en hun leefomgeving beschermt.
  • Om het voortbestaan van wilde bijen te bevorderen, stimuleren en ondersteunen we lokale initiatieven. We moedigen het zaaien van drachtplanten aan en zetten ons in voor het creëren van nestelgelegenheid, bijvoorbeeld door bijenlinten aan te leggen.
  • Tot slot verzamelen en verspreiden we kennis over bijen in het algemeen en de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. We streven ernaar om mensen bewust te maken van het belang van bijen en om een positieve impact te hebben op hun leefomgeving.

Onze visie

Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. In reactie op deze bedreigingen wil de Bijenstichting overheidsbeleid beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau.

Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft zijn:

  • Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu.
  • Behalve het beïnvloeden van beleid is het zaak initiatieven van burgers en organisaties ter bescherming van bijen te stimuleren.
  • Een ander belangrijk doel is het publiek ervan bewust te maken dat bijen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en dat bijen een belangrijke indicator zijn van een gezond leefmilieu. Ook dient het publiek te worden geïnformeerd over de belangrijke bedreigingen die de (wilde) bij treffen.

De Bijenstichting onderscheidt zich van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.

Samen kunnen we het verschil maken voor bijen. Word donateur en help ons in onze missie!