Algemene voorwaarden

Voor al onze diensten hebben we algemene voorwaarden opgesteld u kunt ze hieronder downloaden.

Privacy

We nemen uw privacy serieus. Daarom hebben we ervoor gekozen het online educatiecentrum community besloten te houden. Dat houdt in dat u alleen toegang krijgt tot de community en cursussen na aanmelding. Hetgeen u deelt binnen de community is niet vindbaar voor zoekmachines als Google. We werken met een beveiligde https website. Voor de aanmelding vragen wij uw gegevens. We gaan daar zorgvuldig mee om. Dat kunt u lezen in ons privacy reglement. We verwachten ook dat u zorgvuldig omgaat met de informatie van uw mede leden. Lees daarom ook ons reglement.

Voor als ons cursusmateriaal en gedownloade bestanden van deze website  inclusief  alle foto's gelden copyright regels en deze zijn als volgt:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.