Dit geslacht van solitaire bijen is klein en metselt hun bovengrondse nest dicht.

Artikelen in Kleine metselbijen