Dit geslacht van solitaire bijen is klein en metselt hun bovengrondse nest dicht.