Pluimvoetbij

Pluimvoetbij  (Dasypoda hirtipes)

De pluimvoetbijen danken hun naam aan het feit dat de vrouwtjes lange haarborstels op hun achterpoten hebben (pluim genoemd).

In Europa komen 15 soorten pluimvoetbijen voor, voornamelijk rond het Middellandse Zeegebied. In Nederland komt slechts één soort voor.

De vrouwtjes zijn makkelijk herkenbaar. Het is een grote bij met een zwart achterlijf met witte haarbandjes en met een opvallend lange, rossige beharing aan de achterpoten. Met deze pluimvoeten kan ze makkelijk het zand wegvegen bij de nestingang en ze kan hiermee stuifmeel verzamelen. Het mannetje is vaalbruin van kleur en veel minder opvallend.

De soort komt voor op de hogere zandgronden, in Zuid-Limburg en in de kustduinen. Je kunt de soort ook in de stedelijke omgeving tegenkomen.

Voortplanting:

Er is slechts één generatie per jaar. De mannetjes patrouilleren langs nestplekken en planten op zoek naar vrouwtjes die ze opsporen middels geuren en op zicht (de rosse pluimen). Elk vrouwtje paart maar één keer. Na deze paring weert ze mannetjes af door haar achterpoten omhoog te houden. Ze nestelen in de grond,  vaak in grote groepen bij elkaar. Bij bestrating kan dit zelfs tot verzakking leiden. De hoofdgang loopt schuin naar beneden met verschillende zijgangen.  Per dag zoekt ze voedsel voor één broedcel. Eerst verzamelt ze stuifmeel en op het laatst ook nectar waarmee ze het stuifmeel tot een pollenbal kneedt. In de morgen legt ze het voedsel in de broedcel, 's middags legt ze er een ei op en sluit ze de broedcel af.

Als het door weersomstandigheden niet lukt om in één ochtend voldoende voedsel te vinden, dan maakt het vrouwtje dit werk de volgende dag niet af, maar dan maakt ze een nieuwe broedcel.

Voedsel:

Deze bij is niet kieskeurig maar bezoekt wel vaak planten die behoren tot de familie van de composieten.  Voorbeelden zijn: streepzaad, biggenkruid, cichorei en melkdistel.  Het stuifmeel verzamelen ze haastig en met hun pluimen vol met stuifmeel transporteren ze dit naar het nest.

Wil je elke maand een gratis bijenportret in je mailbox? Meld je dan hier aan.