Dit geslacht van solitaire bijen behoort tot de koekoeksbijen.