Dit geslacht van solitaire bijen zijn kleine koekoeksbijen.