Dit geslacht van solitaire bijen zijn  koekoeksbijen.