Hommel herstelplan fase 1

1e Pilot:

Het aanleggen van een 'hommelsnelweg' in de regio Zutphen Deventer Zwolle wordt de eerste pilot. Daarin worden stapstenen aangelegd maximaal 1-2 km uit elkaar; dit zijn plekken met veel voedsel en nestgelegenheid om daardoor populaties met elkaar te verbinden. We stimuleren particulieren in het proefgebied om hommelvriendelijke planten in hun tuin te zetten. Andere grondeigenaren (waterschap) stimuleren wij tot herinrichting en/of ander beheer. Ook monitoren we de resultaten door de jaren heen. We willen hier in 2019 starten.


Begroting: €50.000,- (project loopt meerdere jaren)

Financiering: fondsen, aanvraag subsidie, particuliere giften

Kosten:

· Inhuur experts

· Opleiding vrijwilligers

· Aanschaf monitoringsmaterialen

· Reiskosten monitoring

· ICT kosten (database gegevens)

· Drukkosten (informatie flyer particulieren)

· Bijdrage in zaden/plantmateriaal


Het nieuwe Bijen Educatiecentrum in Vorden speelt hierin een belangrijke rol:

  • Nulmeting en meerjarige vervolgmonitoring om ontwikkeling van populaties te volgen; data worden in Vorden verzameld en gepubliceerd
  • Vrijwilligers opleiden in het herkennen van deze soorten
  • Vrijwilligers begeleiden bij monitoren van leefgebieden
  • Onderzoek naar omgevingsfactoren (voedsel en milieu), gedrag en biotoop eigenschappen met studenten/onderzoeksinstituten
  • Advies schrijven biotoop verbetering i.s.m. EIS/terreinbeheerders met de oproep aan terreinbeheerders om de bevindingen over te nemen in het beheer
  • Grondeigenaren enthousiast maken over behoud hommelsoorten en advies geven over beheer hommelbiotopen

Bij de bescherming van hommels is monitoring cruciaal. Meten is weten. Soortgelijke projecten in Engeland laten dit zien. Als we niet weten waar het goed of slecht gaat, is ingrijpen ook niet erg effectief. Monitoring is bij uitstek een methode om vrijwilligers te betrekken. 

U kunt op diverse manieren 'meedoen':

Adopteer een hommelsoort

Steun deze actie op een ludieke wijze door bijvoorbeeld een hommelsoort te adopteren. (zie instructies onderaan deze pagina)

Wordt vrijwilliger

Als vrijwilliger door te gaan helpen in dit project met organisatie, geld inzamelen of hommels te inventariseren. 

Zaai Zonnebloemen of koop  het Hommel actiepakket

We verkopen biologische zaden. Het  actiepakket bevat naast zonnebloemzaden ook een gids en miniboekje over hommels. 

Adopteer een hommelsoort

Vanaf nu kun je een actie starten om een hommelsoort te adopteren. Omdat we veel geld nodig hebben voor het  Hommel herstelplan zou het mooi zijn als groepen mensen (bedrijven/organisaties) zo’n actie starten.

Dit Hommel herstelplan  dient meerdere doelen:

  • Daadwerkelijke verbetering van populatie van hommelsoorten
  • Het project betrekt mensen bij hommels en hun natuurlijke omgeving doordat er een actieve rol voor vrijwilligers mogelijk is.
  • De publieksactie eromheen zorgt voor draagvlak en enthousiasme voor maatregelen


De werkwijze is als volgt:

Op onze actiepagina van Pay it Foward kun een een actie starten Geef de actie een naam (van het bedrijf/organisatie) en kies bij soort actie voor Kies zelf en typ hier de tekst adopteert de ...met daarachter de naam van de gekozen hommelsoort. Er ontstaat hierdoor een soort 'wedstrijd'.

We verzoeken om te kiezen uit de volgende hommelsoorten: Aardhommel, Akkerhommel, Steenhommel of Boomhommel.

Vervolgens is het zaak om zoveel mogelijk geld voor deze hommelsoort in te zamelen. 

LET OP: deze hommelsoorten zijn niet bedreigd maar komen juist voor in tuinen. Het is n.l. ook leuk om je geadopteerde hommelsoort te kunnen zien. 


Hommels verdienen uw steun

Wist u dat van de 29 hommelsoorten er 21 soorten sterk achteruit gaan en 6 soorten verdwenen zijn!Hommels ook tot de bijenfamilie behoren.

De hommel telling dient om gegevens te verkrijgen maar ook om mensen betrokken te laten raken bij deze goedaardige "brommers".

Als je zonnebloemen zaait je heel goed hommels kunt fotograferen.

Steun het hommel herstelplan van de Bijenstichting  met een eenmalige gift.