Honingbij rassen

De honingbij komt over de hele aardbol voor, enkel niet op die plekken die extreem koud of warm zijn. Ondanks dat we praten over 'de honingbij' bestaan er onderling verschillende rassen, ontstaan door verschil in ligging van de continenten, elke soort heeft zich aangepast aan de klimatolische omstandigheden van hun eigen leefgebied. Door de natuurlijke selectie hebben de locale inheemse bijen hun broednestontwikkeling ingesteld aan de perioden mét en zónder dracht in hun streek. Zo kan er bij de soort  Europese honingbij (Apis mellifera) de volgende geografische rassen onderscheiden worden: - de Westeuropese zwarte honingbij: Apis mellifera mellifera - de Carnica honingbij: Apis mellifera carnica - de Italiaanse honingbij: Apis mellifera ligustica - de Kaukasische honingbij: Apis mellifera caucasica