Dit geslacht van solitaire bijen bekleden hun nest met plantenharen.