grote wolbij

Grote wolbij

Dit is een robuuste bij, opvallend zwart met geel. De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes. Deze soort komt verspreid door Nederland voor maar de laatste jaren vooral in stedelijk gebied. Ze worden daar bijen aangetroffen in tuinen en parken.

De grote mannetjes zijn erg territoriaal. Ze bewaken een territorium van maximaal 1 vierkante meter  groot rondom voedselplanten. Ze gedragen zich zeer agressief bij het verjagen van soortgenoten of vliegen. Hierbij worden de achterlijfsdoorns als wapen ingezet waarbij ze tegenstanders kunnen beschadigen. Ook vrouwtjes vallen regelmatig andere bloembezoekers aan. Ze kunnen, net als zweefvliegen, stil in de lucht hangen. Je kunt deze soort tot eind juli/begin augustus aantreffen.

Zowel mannetjes als vrouwtjes slapen 's nachts in holle ruimtes (bijvoorbeeld in hout).

Voedsel:

Deze soort is niet kieskeurig, maar heeft wel een voorkeur voor vlinderbloemige plantensoorten, lipbloemige en helmkruidachtigen. Voorbeelden zijn andoorn, rolklaver, salie en stalkruid.

Nestelgelegenheid:

Ze nestelen in spleten tussen metselwerk, in bestaande holten in hout of leem en in holle stengels. Het bijzondere van deze bij is dat ze het nest bekleden met haren van bladeren en stengels.

Deze haren komen van soorten als ezelsoor, stinkende ballote, slangenkruid, klit of muizenoor. Deze soorten zijn daarom net zo belangrijk als de voedselplanten!

De bij verzameld ook klierstoffen van kelkbladeren van planten als klein streepzaad, muizenoor, geranium en uitlopers van braam. De haren worden met deze klierstoffen geïmpregneerd..

Het nest wordt aan de buitenzijde afgesloten met plantenharen, steentjes, zandkorrels en zelfs stukjes hout. In het nest ligt een dikke brij van voedsel (nectar en stuifmeel). Hierop worden de eieren gelegd. De larve eet deze brij en verpopt zich. In het jaar erna komt de volgende generatie tevoorschijn.

Tip:

Zorg voor bovengenoemde behaarde planten in je tuin en zorg voor hout/steen met holten waarin de bij kan nestelen.

Wil je elke maand een gratis bijenportret in je mailbox? Meld je dan hier aan.