De Bijenstichting

Over De Bijenstichting 

De Bijenstichting een zusterstichting, bestaat sinds 2009. De Bijenstichting richt zich op het wegnemen van bedreigingen voor de gezondheid en het voortbestaan van bijen en bijensoorten. Doortastend overheidsbeleid op landelijk én lokaal niveau is daarvoor noodzakelijk.

Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting nastreeft zijn: Een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu. De Bijenstichting ondersteunt initiatieven van burgers en organisaties die dezelfde doelen nastreven. De Bijenstichting onderscheidt zich van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.

De Bijenstichting heeft de ANBI-status. Donaties en giften zijn van harte welkom en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Bankgegevens

Triodos bankrekeningnummer: NL55TRIO0390473324   t.n.v. De Bijenstichting; te Vorden

Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL55TRIO0390473324, BIC: TRIONL2U Triodos Bank N.V

 

De dagelijkse leiding is in handen van een vrijwillig bestuur.

Red de bijen, steun ons werk!

Er zijn vele wijze waarop je ons kunt steunen. Zowel structurele als eenmalige steun wordt enorm gewaardeerd. Wij zijn een onafhankelijke stichting en ontvangen geen subsidies. We kunnen onze activiteiten alleen ontplooien dankzij jouw steun.

Er zijn veel verschillende manieren om de Bijenstichting te steunen:

  • Steun ons met een gift of word donateur
  • Word vrijwilliger
  • Organiseer een sponsorloop of andere activiteit waarbij geld wordt opgehaald via Pifworld

Staat jouw idee om ons te steunen er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Steun de bijenstichting met een eenmalige gift via Pifworld

Donateur worden kan al vanaf €10,- per jaar!


Of steun (ook) onze educatieve activiteiten en krijg toegang tot online cursussen

Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn het spin in het web.

Vele activiteiten op landelijk en lokaal niveau.


Gezamenlijke projecten, kennisdelen en ondersteuning.

Beïnvloeden (landbouw)beleid middels juridische procedures.

O.a. door het in beroep gaan tegen toelating insecticiden die bijen doden.


Nationale en internationale petities zijn succesvol middelen om bestrijdingsmiddelen verboden te krijgen. .

Internationale samenwerking

De Bijenstichting werkt samen met diverse natuurorganisaties zowel binnen Nederland. Minder bekend is dat we ook internationaal samenwerken.

Save the Bees Coalition

Dit is een samenwerking tussen allerlei organisaties binnen Europa die tot doel hebben om de Neonicotinoiden te verbieden. Tevens zetten ze zich in om insecten beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen in het algemeen.

Buglife

Dit is de enige organisatie in Europa die zich toelegt op het behoud van alle ongewervelden. Deze organisatie is in Engeland gevestigd maar is ook actief op Europees niveau o.a. op het gebied van bestrijdingsmiddelen. 


Save Bees and Farmers

Met dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 


Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) erkende organisatie. Daarmee voldoen we aan tranparantie qua beleid en financiën. Je weet daardoor aan wie je je steun geeft. Daarnaast zijn donaties binnen regels van de belastingdienst fiscaal aftrekbaar. We voldoen aan onze publicatieverplichtingen door onze gegevens te plaatsen op de ANBI website.

Ons rekeningnummer is NL55TRIO0390473324