Organisatie De Bijenstichting

Beinvloeden overheidsbeleid ter bescherming van wilde bijen en hommels.

Een betere leefomgeving voor bijen

De Bijenstichting, een zusterstichting, bestaat sinds 2009. Wij richten ons op het wegnemen van bedreigingen voor de gezondheid en het voortbestaan van bijen en bijensoorten. Doortastend overheidsbeleid op landelijk én lokaal niveau is daarvoor noodzakelijk. Enkele doelen die we nastreven zijn:


  • Wettelijke bescherming van wilde bijen;
  • Stimulering van de verspreiding van voedselplanten;
  • Verbetering van het leefmilieu.

Wij onderscheiden ons van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.

Onze activiteiten

Beïnvloeden (landbouw)beleid middels juridische procedures

Onder andere door het in beroep gaan tegen het toelaten van insecticiden die bijen doden.

Het organiseren van petities en burgerinitiatieven

Nationale en internationale petities zijn succesvol middelen om bestrijdingsmiddelen verboden te krijgen. .

Om onze doelen te bereiken werken we niet alleen samen met verschillende natuurorganisaties binnen Nederland, maar ook op internationaal niveau zoals met de organisaties hieronder.

Save the Bees Coalition

De Save the Bees Coalition is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese organisaties met als doel het verbieden van neonicotinoïden en het verbeteren van de bescherming van insecten tegen bestrijdingsmiddelen.

Buglife

Buglife is de enige organisatie in Europa die zich volledig inzet voor het behoud van ongewervelde dieren. Hoewel het gevestigd is in Engeland, is het actief op Europees niveau. Bezoek de website van Buglife voor meer informatie.

Save Bees and Farmers

Als Nederlandse partner van dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. Draag ook bij aan bij-vriendelijke landbouw!

Help ook mee!

Doe een gift

Jouw donatie draagt bij aan het beschermen van de bijenpopulatie. Steun ons met een eenmalige gift via Pifworld.

Word donateur

Met een structurele donatie steun je het beschermen en behouden van de bijenpopulaties. Donateur worden kan al vanaf € 10,- per jaar!

Word een bijenkenner

Tijdens onze bijencursussen leer je alles over bijen, hun belangrijke rol in onze ecosystemen en hoe je zorgt voor een bij-vriendelijke tuin! 

Samen maken wij een verschil

Ons bestuur

Voorzitter, secretaris en penningmeester: spin in het web

De vrijwilligers

Vele activiteiten op landelijk en lokaal niveau.

Samenwerkingspartners

Gezamenlijke projecten, kennisdelen en ondersteuning.

Onze bankgegevens

Triodos bankrekeningnummer: NL55TRIO0390473324   t.n.v. De Bijenstichting; te Vorden

Buitenlandse betaling?

Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL55TRIO0390473324, BIC: TRIONL2U Triodos Bank N.V

De Bijenstichting is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) erkende organisatie

Door onze publicatieverplichtingen te volgen en onze gegevens op de ANBI-website te plaatsen, zorgen we voor transparantie over ons beleid en financiën. Op deze manier weet je precies aan wie je jouw steun geeft. Bovendien zijn donaties binnen de regels van de belastingdienst fiscaal aftrekbaar. Ons rekeningnummer is NL55TRIO0390473324.