Acetamiprid

Acetamiprid is een  insecticide. De stof hoort tot de neonicotinoïden.De stof in sinds 2005 in de Europese Unie toegelaten. Ze wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen bijtende en zuigende insecten, de witte vlieg en de wolluis