Fungiciden

Fungiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten bij planten, dieren en de mens, veroorzaakt door schimmels (fungi), te bestrijden.Ze werken in op het maag-darmkanaal van bijen. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van Fungiciden en Insecticiden elkaar in negatieve zin versterkt.