Insecticiden

Een insecticide is ,een insectendodend middel. Insecticiden worden vooral ingezet in huis: tegen muggen en vliegen, mieren, kakkerlakken en ander ongedierte en in de land- en tuinbouw tegen plaaginsecten die schade aan de oogst kunnen aanbrengen. Een nadeel van insecticiden is dat  niet alleen het gewenste schadelijke insect wordt gedood, maar ook alle andere die ermee in contact komen. Ook zijn veel insecticiden potentieel gevaarlijk voor andere dieren dan insecten en voor de mens.In Nederland is de toelating van insecticiden gereguleerd door het College voor toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Een belangrijke groep van insecticiden zijn de Neonicotinoiden die zeer giftig zijn voor bijen.
Reactie plaatsen