Gefaseerd maaien

Veel graslanden worden gemaaid. Te vaak nog wordt bij elke maaibeurt de gehele vegetatie gemaaid. Voor de flora, waarop dit beheer vaak is afgestemd, voldoet dit beheer prima. Het dierenleven floreert hier echter slecht bij. Zeker bijen zijn slecht tegen volledige maaibeurten bestand. Er is een oplossing: gefaseerd maaien. Bij gefaseerd maaien wordt niet de gehele vegetatie gemaaid, maar blijft een deel ongemaaid. Het ongemaaide deel kan bij een latere maaibeurt alsnog gemaaid worden, terwijl dan een ander deel van de oppervlakte ongemaaid blijft. Het idee hierachter is dat er op deze manier ook na een maaibeurt foerageer- en schuilmogelijkheden overblijven voor kleine dieren in de vegetatie.
Dinie Prange
Door

Dinie Prange

op 14 Sep 2022

Waar laat je het maaisel? Een aparte composthoop van maken? Neem aan niet op de composthoop van de moestuin. Dinie

Jaap Molenaar
Door

Jaap Molenaar

op 16 Sep 2022

dat kan, of je maakt op een andere plek een hoop van het maaisel en laat het daar liggen

Reactie plaatsen