Natuurreservaten

Een natuurreservaat is een gebied dat zo belangrijk is voor planten, dieren of landschap, dat het onder bescherming is gesteld. In een aantal gevallen vormen natuurreservaten de enige leefgebieden van bepaalde planten- of diersoorten. Het gebruik van reservaten is vrijwel altijd aan beperkingen onderhevig. Zo is mijnbouw, landbouw, jacht, houtkap en het meenemen van planten of dieren meestal geheel of gedeeltelijk verboden, maar per reservaat lopen de regels nogal uiteen.
Reactie plaatsen