Honingbij sterfte

Honingbij sterfte wordt in het Engels Colony Collaps Disorder genoemd. Regelmatig verschijnen er berichten in de media met termen als 'bijensterfte', 'verdwijnziekte' en 'bestuivingscrisis'. Meestal hebben zulke berichten betrekking op de honingbij.  De lange traditie van kweek en verzorging door imkers maken dat er bij de honingbij heel andere zaken spelen dan bij wilde bestuivers. De oorzaak van het verdwijnen van bijen is een combinatie van oorzaken: de varroamijt , virussen, aan milieuverandering gerelateerde stress, ondervoeding en bepaalde fungiciden en pesticiden (zoals de Neonicotinoiden). Ook de combinatie van een virus en de ziekte Nosema ceranae worden aangewezen als mogelijke oorzaak.