Download ons gratis E-book
Gratis E-boek over bijen, wespen, zweefvliegen en andere insectenLees meer

Page content

Rode lijst

In de nieuwe Rode Lijst van 2018  worden de beschikbare gegevens van alle bijensoorten tegen het licht gehouden. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de mate van bedreiging. De Rode Lijst is opgesteld in opdracht van het Ministerie van LNV, die de lijst heeft gepubliceerd in de Staatscourant. Het is hiermee een officieel overheidsdocument.

De Cijfers

181 soorten bijen op de Rode Lijst, dat is 55% van het aantal soorten
Verdwenen (VN): 46 soorten
Ernstig bedreigd (EB): 30 soorten
Bedreigd (BE): 42 soorten
Kwetsbaar (KW): 38 soorten
Gevoelig (GE): 25 soorten
Thans niet bedreigd (TNB): 150 soorten