Download ons gratis E-book
Gratis E-boek over bijen, wespen, zweefvliegen en andere insectenLees meer

Page content

Ecosysteem dienst

Men spreekt van ecosysteem diensten als de baten die de levende natuur de mens oplevert. Dat kunnen dan drie soorten diensten zijn: voorzienende, zoals het leveren van schoon drinkwater, regulerende zoals natuurlijke plaagbestrijding en culturele ecosysteemdiensten. Voorbeelden van dat laatste zijnĀ  natuur als bron voor inspiratie of educatie en natuur als decor voor recreatie.