Ecosysteem dienst

Men spreekt van ecosysteem diensten als de baten die de levende natuur de mens oplevert. Dat kunnen dan drie soorten diensten zijn: voorzienende, zoals het leveren van schoon drinkwater, regulerende zoals natuurlijke plaagbestrijding en culturele ecosysteemdiensten. Voorbeelden van dat laatste zijn  natuur als bron voor inspiratie of educatie en natuur als decor voor recreatie.
Reactie plaatsen