Taskforce Biodiversiteit

De Taskforce werd op 23 januari 2009 ingesteld in opdracht van verschillende ministeries: LNV, VROM en OS. Deze opdracht vloeide voort uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2007) en de door IUCN NL geïnitieerde oproep van Leaders for Nature (2006). De samenstelling van de Taskforce weerspiegelde deze brede maatschappelijke uitdaging. De leden kwamen uit diverse lagen van de samenleving: het bedrijfsleven, de kenniswereld, maatschappelijke organisaties en de overheid. Elk bekeek de opdracht vanuit zijn of haar eigen invalshoek en samen kwamen ze tot het eindadvies. De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen ging de uitdaging aan en zocht daarbij naar manieren die bijdragen aan duurzaam gebruik van biodiversiteit.
Reactie plaatsen