Download ons gratis E-book
Gratis E-boek over bijen, wespen, zweefvliegen en andere insectenLees meer

Page content

Ecosysteem

Een ecosysteem of oecosysteem wordt gevormd door de organismen  (planten, dieren) met hun levensgemeenschappen en populaties, de abiotische omgeving (water, temperatuur etc) en de wisselwerkingen daartussen binnen een zekere geografische of anderszins afgebakende eenheid.