Bijenhotel

Een bijenhotel is een door de mens gemaakt bouwwerk van hout of leem, riet en tonkin (bamboe) stokjes om bovengronds nestelende solitaire nestelgelegenheid te geven. Je kunt bijenhotels kopen maar ook goed zelf maken. Vaak zijn het insectenhotels waarin ook andere soorten insecten als vlinders en kevers schuilgelegenheid kunnen vinden.