Nestelhopen

Dit zijn kunstmatige hopen van zand (met grond) bedoeld voor ondergronds broedende solitaire bijen. Hiermee help je bijen aan nestelgelegenheid. De hoop moet bij voorkeur van leemhoudend zand zijn gemaakt en mag het hele jaar door niet worden verstoord.