De Bijenstichting zet zich in  voor een gezond leefmilieu voor bijen, zonder plastic vervuiling.
Jaap Molenaar
06/23/2019
0 min

De Bijenstichting zet zich in voor een gezond leefmilieu voor bijen, zonder plastic vervuiling.

06/23/2019
0 min

De Bijenstichting heeft zich net als vele andere organisaties aangesloten bij de Statiegeld alliantie.

Doel van de alliantie
Organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale overheden bundelen hun krachten voor één heldere, concrete vraag aan de Nederlandse en Belgische regeringen: ‘Voer statiegeld in op álle PET-flessen en blikjes!’

Op www.statiegeldalliantie.org leest u meer over het hoe en waarom van de Statiegeldalliantie. Op de website wordt, via logo’s en quotes van de aangesloten organisaties, getoond hoe breed het maatschappelijk draagvlak voor statiegeld is.

Reacties
Categorieën