Ruim 80 natuurorganisaties waaronder De Bijenstichting roepen op tot een volledig Europees verbod van Neonicotinoiden.
Jaap Molenaar
12/05/2017
1 min

Ruim 80 natuurorganisaties waaronder De Bijenstichting roepen op tot een volledig Europees verbod van Neonicotinoiden.

12/05/2017
1 min

In december 2013 heeft de Europese Commissie een tijdelijk moratorium afgekondigd op drie bestrijdingsmiddelen, namelijk imidacloprid, clothianidin and thiamethoxam. In het 4e jaar van het moratorium hebben nieuwe wetenschappelijke onderzoeken de gevaren van deze stoffen nogmaals aangetoond. De natuurorganisaties roepen daarom op tot een onmiddellijk en blijvend verbod van deze middelen.
Op 12-13 december a.s. wordt in de Europese Commissie een voorstel besproken tot een verbod voor alle buitenteelten. Engeland, Ierland en Frankrijk hebben al aangegeven dat ze voor een verbod stemmen, andere landen hebben nog geen duidelijk standpunt ingenomen of maken dat niet openbaar. Het voorstel tot verbod is op basis van de conclusies van het EFSA (European Food Safety Authority) dat bijen risico lopen om in aanraking te komen met deze middelen. Niet alleen direct door bezoek aan bloemen van gewassen die met deze middelen zijn behandelend maar ook indirect via oppervlaktewater en onkruiden die langs de randen van percelen groeien. [1] Het onderzoek van de IUCN waarin 500 wetenschappelijke onderzoeken zijn geëvalueerd bevestigd het gevaar voor honing- en wilde bijen en vele andere insecten.

Vandaag, 5 december wordt officieel de Save the Bees Coalition gelanceerd; de Bijenstichting is één van de deelnemende organisaties. (Tekenend voor de situatie in Nederland: alleen de Bijenstichting en Greenpeace zijn als enige Nederlandse organisaties bij deze internationale coalitie aangesloten) Deze coalitie van natuurorganisaties zal ervoor pleiten dat alle EU-lidstaten voor het voorstel van de Europese Commissie stemmen om alle vormen van gebruik van deze neonicotinoïden te verbieden om onze bijen te beschermen, inclusief het gebruik kassen, omdat uit het bewijs blijkt dat kassen geen gesloten systemen zijn en lekkage en milieuverontreiniging niet zijn te voorkomen. De coalitie zal ook eisen dat alle andere chemische bestrijdingsmiddelen goed worden getest op hun impact op bijen, zodat alle voor bijen gevaarlijke pesticiden in de EU worden verboden. Daarom moeten de lidstaten de EFSA Bee Guidance Document 2013 waarin uitgebreidere testen worden aanbevolen onverwijld goedkeuren.
Er zijn in Nederland de afgelopen weken allerlei hoorzittingen geweest over biodiversiteit en plannen gesmeed om iets te doen aan de teruggang van de biodiversiteit. Een verbod van de neonicotinoiden is een eerste belangrijke voorwaarde om de teruggang van biodiversiteit te stoppen. Nederland heeft nog geen standpunt kenbaar gemaakt.
De Bijenstichting roept de Nederlandse regering op om VOOR een verbod van deze middelen te stemmen.
Voor meer informatie zie de website van Save the Bees Coalition
Literatuur:
[1] EFSA publicatie

Reacties
Categorieën