Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
06/15/2022
1 min

Red Boeren en Bijen- in nieuwe fase

06/15/2022
1 min

De controle van de handtekeningen van Red Bijen en Boeren is bijna klaar. We hebben nu de officiële resultaten uit 23 van de 27 EU-landen. Met een gemiddelde geldigheidsgraad van 89% zijn we op weg naar de benodigde 1 miljoen. Nederland heeft 97.593 geldige handtekening (94% geldig) en België levert er 81.203 (96% geldig). Genoeg landen hebben hun drempel gehaald, maar we zijn er nog niet. Het wachten is op Duitsland, waar 587.399 handtekeningen zijn opgehaald. Maar het ziet er goed uit, heel goed! Binnenkort meer nieuws.

Nieuwe EU verordening voor beperken van bestrijdingsmiddelen - wat is onze invloed?

Op 22 juni presenteert de EU-Commissie haar voorstel voor een nieuwe verordening voor de vermindering van bestrijdingsmiddelen, tegelijk met een nieuwe wet voor natuurherstel. Deze voorstellen maken deel uit van de EU Green Deal en de Farm-to-Fork strategie. Ze hadden al in maart gepresenteerd moeten worden, maar werden uitgesteld na sterke druk van de chemische en agro-industriële sector.

 De verwachting is dat de Commissie zal voorstellen om het gebruik en de risico's van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen. Dat klinkt goed, maar het is niet genoeg. Al in 2009 beloot de EU tot een vermindering van het gebruik van pesticiden en een geleidelijk verbod op de meest giftige pesticiden. Dit is niet gebeurd, met als resultaat een ineenstorting van de biodiversiteit en ernstige schade aan de bodem, de waterkwaliteit en onze gezondheid.

We moeten veel beter ons best doen om bijen en biodiversiteit te redden, voor schoon water, een gezonde bodem, goed voedsel en een goede gezondheid en een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom vraagt ons burgerinitiatief om een vermindering van synthetische pesticiden met 80% tegen 2030 en een volledige uitfasering in 2035. Met steun voor boeren om te kunnen samenwerken met de natuur en zo de voedselproductie veilig te stellen en een eerlijk inkomen te verdienen.

 Het voorstel voor de nieuwe verordening gaat na de presentatie in de EU molen. De EU-Commissie overlegt met de EU-Raad - de vertegenwoordigers van de landen - en het EU-Parlement over de nieuwe wet ter vermindering van pesticiden. Zodra ons burgerinitiatief officieel geldig is, ontvangt de EU-Commissie de vertegenwoordigers van Red Bijen en Boeren. De volgende stap is een hoorzitting in het Europees Parlement. In dit proces proberen we maximale invloed uit te oefenen om het gebruik van pesticiden terug te dringen.

Organisaties in 10 landen vragen om meer ambitie in pesticidenreductie

In 10 EU-landen (en meer op komst) vraagt een coalitie van organisaties hun nationale parlementen en hun ministers van Volksgezondheid, Milieu en Landbouw om een ambitieuze vermindering van pesticiden. Dit is belangrijk omdat de landen het laatste woord zullen hebben in de bovengenoemde EU-procedure. De brieven zijn naar de EU-commissarissen gestuurd om te laten zien wat er op nationaal niveau gebeurt. Klik hieronder om de brieven te lezen die zijn verzonden in Nederland en in Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Ierland, Letland, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje.

Lees hier de Nederlandse versie, o.a. door de Bijenstichting ondertekend.


Reacties
Categorieën