Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
10/10/2022
2 min

1 miljoen geldige Europese handtekeningen om bijen en boeren te redden

10/10/2022
2 min

Het Europees burgerinitiatief (ECI) Save Bees and Farmers heeft de mijlpaal van 1 miljoen geldige handtekeningen overschreden. De certificaten van 27 EU-lidstaten zijn geaccepteerd en de Europese Commissie heeft de EBI succesvol verklaard. Dit succes markeert een zeer duidelijke en luide wens van EU-burgers om het gebruik van pesticiden sterk te verminderen. De 1,1 miljoen burgers van het initiatief eisen een uitfasering van synthetische bestrijdingsmiddelen en herstel van de natuur in landbouwgebieden. Als volgende stap zullen de organisatoren worden uitgenodigd door de Commissie en zal binnen drie maanden een hoorzitting in het Europees Parlement plaatsvinden om met de leden van het Europees Parlement over de eisen van het EBI uit te wisselen.

Het Save Bees and Farmers ECI vraagt om:

● Een uitfasering van 80% van het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen tegen 2030 en 100% tegen 2035

● Herstel van biodiversiteit op landbouwgrond

● Financiële steun voor boeren om over te stappen op agro-ecologische praktijken

Historische stap: milieu niet meer in handen van chemielobby

De luide stem van het maatschappelijk middenveld markeert het einde van een tijdperk waarin beslissingen over ons milieu op EU- en nationaal niveau werden gedomineerd door de producenten van chemicaliën. Sinds de jaren zestig heeft de Groene Revolutie boeren ertoe aangezet om gepatenteerde zaden, hoge doses kunstmest en een steeds grotere hoeveelheid synthetische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Deze inputs maken de intensieve landbouw volledig afhankelijk van landbouwchemicaliën en fossiele brandstoffen. Boeren doen het werk, maar het zijn de handelaren en de industrie en hun aandeelhouders die de winst binnenhalen. De organisatoren achter dit EBI vragen om verandering: boeren verdienen een fatsoenlijk inkomen met eerlijke prijzen en een gezonde toekomst voor hun bedrijf en gezin!"

Dringende en noodzakelijke stap

Het chemische landbouwmodel komt met een hoge prijs voor de samenleving. De biodiversiteit stort in, onze bodems zijn uitgeput, het water is vervuild, boeren worden vergiftigd en onze gezondheid loopt gevaar door resten van bestrijdingsmiddelen in ons voedsel. Ons landschap is giftig geworden door de uitbreiding van industriële monoculturen.

Op een zeer belangrijk moment

Momenteel bespreken de EU-instellingen een nieuwe wet ter vermindering van pesticiden[2] die het gebruik van pesticiden voor vele jaren zal reguleren. De uitkomst zal enorme gevolgen hebben voor de natuur en de gezondheid in Europa. De pesticidenlobby vreest een daling van de inkomsten en hun bondgenoten protesteren luidkeels in veel landen.

Ter ere van Rachel Carson: nee tegen een Silent Spring

Zestig jaar geleden publiceerde Rachel Carson haar beroemde boek Silent Spring. Zij gaf de wereld een belangrijke waarschuwing: het gebruik van pesticiden zal leiden tot een dode wereld. Bestrijdingsmiddelen als DDT werden verboden, maar we misten de kans om 'de andere weg' te nemen die zij beschrijft in het laatste hoofdstuk van haar boek. In plaats daarvan werden pesticiden vervangen door nieuwe, vaak nog giftiger voor insecten en het milieu dan DDT. We bevinden ons nu op de piek van de pesticiden, de wereld heeft nog nooit zoveel pesticiden gebruikt. Zestig jaar later kunnen we de Silent Spring duidelijk zien aankomen met een sterke afname van insecten- en vogelpopulaties in veel gebieden. De luide stem van de burgers achter onze ECI is een eerbetoon aan het werk van Rachel Carson. We hebben dringend een verandering van paradigma nodig om deze oorlog tegen de natuur en het systeem van de dood te stoppen. Dat is waar een miljoen Europeanen nu om vragen. We willen geen Silent Spring. We willen leven, bloemen en insecten terugbrengen op de velden. De toekomst van de landbouw ligt in de samenwerking met de natuur, niet in de vernietiging ervan.

Alleen natuurvriendelijke landbouw zal ons voedselzekerheid geven

De toekomst van ons voedsel hangt af van een gezonde bodem die gezonde planten voedt en bestand is tegen droogte. Behoud van biodiversiteit is de enige optie om voedselproductie op lange termijn te garanderen. De wetenschap is duidelijk: verder gebruik van kunstmest en pesticiden zal leiden tot dode bodems en een totale ineenstorting van bestuiving en voedselproductie. De weg naar duurzame voedselzekerheid en een toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na ons is een wereld waarin we in evenwicht leven met ons milieu, zonder het te vergiftigen.

De Bijenstichting is Nederlandse partner van dit Europees initiatief.

Lees ook de actiepagina


Reacties
Categorieën