Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
04/06/2023
2 min

Save bees and farmers nog geen gelopen race

04/06/2023
2 min

Vandaag, 5 april 2023  heeft de Europese Commissie haar officiële antwoord gepresenteerd op de 1,1 miljoen burgers die de Europese Burgerinitiatief "Red de Bijen en Boeren" hebben ondertekend.

Ze verwelkomen het initiatief als een duidelijk teken van brede publieke steun voor actie voor bestuivers, biodiversiteit en duurzame landbouw. Ze dringen er bij het Europees Parlement en de Raad op aan om snelle en ambitieuze overeenkomsten te vinden over de wetsvoorstellen om pesticiden te verminderen en biodiversiteit te herstellen. De organisatoren van de ECI benadrukken de urgentie en het belang van pesticidevermindering om de gezondheid van mensen, biodiversiteit en duurzame voedselproductie te beschermen. De wijdverspreide en negatieve effecten van synthetische pesticiden worden duidelijker met elke gepubliceerde studie. We dringen aan op meer ambitie van het Europees Parlement en de lidstaten van de EU. We moedigen betrokken burgers en wetenschappers aan om betrokken te zijn in het proces totdat de doelen zijn bereikt. Red de Bijen en Boeren is verre van voorbij.

De ECI is het enige participatieve democratische instrument in de EU dat burgers in staat stelt om deel te nemen aan het EU-beleid. Meer dan een miljoen EU-burgers die een formeel verzoek ondertekenen, waarbij ze hun persoonlijke gegevens, geboortedatum en in veel landen hun ID-nummer verstrekken, is een zeer sterk signaal. Ze vragen om een vermindering van 80% van synthetische pesticiden tegen 2030 en een totale uitfasering tegen 2035, met ondersteuning voor boeren om met de natuur te werken in plaats van tegen, wat zorgt voor herstel van biodiversiteit op landbouwgrond. Dit moet zeer serieus worden genomen door alle EU-instellingen en politici, vooral met een groeiend EU-scepticisme.

Red de Bijen en Boeren is de zevende succesvolle ECI en het heeft 1,1 miljoen geldige handtekeningen verzameld. De ECI heeft de COVID-19-pandemie overleefd, die het campagnevoeren en het verzamelen van handtekeningen zeer moeilijk maakte.

Deze ECI richt zich op een urgent onderwerp dat belangrijk is voor velen: het uitfaseren van het gebruik van synthetische pesticiden om het milieu te beschermen en gezond voedsel te produceren. Het raakt veel aspecten van ons leven: biodiversiteit, gezond voedsel, veilige werkomstandigheden voor boeren, schoon water, vruchtbare bodem, de vreugde van een schone omgeving en de mogelijkheid om op de lange termijn voedsel te produceren. Zonder biodiversiteit geen landbouw. De Europese Commissie is zich daar zeer goed van bewust en heeft belangrijke wetsvoorstellen gepresenteerd na de start van onze ECI in 2019. De pesticidevermindering verordening (SUR) en de Natuurherstelwet zijn bedoeld om de gezondheid van boeren en burgers te beschermen en de biodiversiteit te herstellen. Het onlangs gelanceerde Pollinators Initiative zal dit ondersteunen.

Geen vertraging meer: versnellen, met meer ambitie

De voorzichtige EU-voorstellen zijn zeer belangrijk en verdienen meer ambitie. In plaats daarvan geven sommige politici in het Europees Parlement, evenals veel lidstaten, de voorkeur aan het luisteren naar de lobby van de pesticidenproducenten en vertragen ze het besluitvormingsproces. Veel valse argumenten worden keer op keer herhaald in de discussies tussen EU- en nationale beleidsmakers.

Martin Dermine van PAN Europe, en belangrijkste vertegenwoordiger van deze ECI zegt:

"Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de erbarmelijke staat van biodiversiteit en het gevaar van pesticiden voor onze gezondheid. We kunnen geen voedselproductie hebben zonder biodiversiteit. We hebben nu bewijs dat pesticiden zich veel meer verspreiden dan eerder werd gedacht. Ze worden overal gevonden en hopen zich zelfs op in huisstof. Veel stoffen zijn vooral gevaarlijk voor ongeboren en jonge kinderen, in zeer lage doses. Het wordt ook steeds duidelijker dat ze een belangrijke factor zijn in de zich ontvouwende Parkinson-epidemie, evenals de toename van kanker."

Save Bees and Farmers ECI is nog lang niet voorbij. Steun ons daarom met een eenmalige gift om druk te blijven houden op de politiek. Dat kan via ons donatieplatform.

Martin Dermine concludeert: "We zullen de vervolgstappen nauwlettend volgen. Een ECI is meer dan alleen een handtekening met persoonlijke gegevens, het is een actieve betrokkenheid bij het proces. We zullen de evolutie van de politieke situatie in de gaten houden, onjuiste beweringen weerleggen en burgers stimuleren om contact op te nemen met hun nationale en EU-politici om hun betrokkenheid bij elke stap te tonen. Met de komende EU-verkiezingen zullen politici moeten laten zien dat ze de gemeenschappelijke belangen dienen voor gezondheid, schoon water, goed voedsel en biodiversiteit en om de positie van boeren in de voedselketen te versterken. Onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen moeten prevaleren boven de winst van de agribusiness."


Reacties
Categorieën