Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
02/06/2024
2 min

Zwarte Dag voor Gezondheid en Biodiversiteit: EU-Commissie trekt voorstel voor Pesticide Reduction in

02/06/2024
2 min

De aankondiging van President Ursula von der Leyen om de Pesticide Reduction Law SUR in te trekken, betekent het einde van een schandalig verzet, geleid door de agrochemische industrie, tegen een gezondere, toekomstbestendige landbouw voor de EU.

"De Europese Commissie heeft zojuist een besluit genomen dat schadelijk is voor boeren en hun gezinnen, als de eerste slachtoffers van pesticiden. Pesticidenvervuiling is een enorm probleem dat aangepakt moet worden. Het vervuilt ons water, schaadt onze gezondheid en vernietigt de biodiversiteit waar we van afhankelijk zijn. Het vernietigt vruchtbare grond en brengt voedselproductie op de lange termijn in gevaar. We moeten snel overgaan naar een gezonde en duurzame vorm van landbouw, niets doen is geen optie gezien de biodiversiteitscrisis waarin we ons bevinden. Duizenden wetenschappers en miljoenen burgers hebben EU-politici opgeroepen om dringend actie te ondernemen," aldus Martin Dermine, uitvoerend directeur van PAN Europe en vertegenwoordiger van de Save Bees and Farmers European Citizens Initiative. "Niets doen is geen optie. Niet reageren op de eisen van burgers gaat tegen de democratie in en dient alleen de belangen van de agribusiness."

De Commissie stelt dat het SUR-voorstel 'een symbool van polarisatie' is geworden. Echter, de polarisatie is het gevolg van valse informatie verspreid door de agribusiness om een model te behouden dat schadelijk is voor de landbouwgemeenschap. In plaats van te luisteren naar wetenschap en de eisen van burgers, hebben EU-lidstaten de belangen van de agribusiness begunstigd. Voorafgaand aan de EU-verkiezingen beschouwt PAN Europe de intrekking van het SUR-voorstel als een zeer negatief signaal aan burgers. Veel boeren in Europa tonen al aan dat ambitieuze verminderingen van pesticiden mogelijk zijn, binnen het juiste kader om hun overgang mogelijk te maken en hen te belonen voor hun werk. Het intrekken van het SUR-voorstel laat boeren in de steek door deze dringend noodzakelijke overgang verder uit te stellen, en laat huidige en toekomstige generaties in de steek.

Bijenstichting: Het lijkt erop dat de stem van 1,1 miljoen Europeanen niets voorstelt t.o.v. de financiële belangen van de industrie en protesterende boeren die niet inzien dat zij uiteindelijk aan het kortste eind trekken omdat deze 'giflandbouw' nooit stand houdt!

Bron: PAN Europe

Bronnen:

(1) In 2022 hebben meer dan 1 miljoen burgers hun stem laten horen via de ECI 'Save Bees and Farmers', voor het uitfaseren van 80% van pesticiden tegen 2030 en 100% tegen 2035. Van de 9 succesvolle ECIs die zijn ingediend bij de Europese Commissie, waren er 2 gericht op pesticiden. De recente peiling uitgevoerd door Ipsos in 6 EU-lidstaten toonde brede steun van burgers voor ambitieuze pesticidenbeleid. Onder de respondenten gaf 81,8% en 75,9% van de respondenten bezorgdheid aan over respectievelijk de milieueffecten en de gezondheidseffecten van pesticidengebruik. Respondenten steunen ook bindende bepalingen met betrekking tot IPM en de toepassing van het voorzorgsbeginsel.

(2) Wetenschappers steunen de EU Green Deal en verwerpen de ongegronde argumenten tegen de Sustainable Use Regulation en de Nature Restoration (link)

(3) De agrochemische industrie heeft fel geprobeerd het SUR-voorstel en andere belangrijke elementen van de Green Deal aan te vallen. Corporate Observatory Europe (CEO) documenteerde dit in hun recente artikel  En pointer onderzocht de lobby  en de banden tussen industrie en parlementariers (link)

Reacties
Categorieën