statement
Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
02/28/2024
0 min

De EU moet serieus aan de slag met terugdringen pesticiden

02/28/2024
0 min

De Bijenstichting is één van de Europese organisaties die deze gezamenlijke verklaring heeft ondertekend.

Op 6 februari 2024 kondigde de Europese Commissie aan dat zij haar voorstel voor de Verordening Duurzaam Gebruik (VDG) zou intrekken, waardoor dringend noodzakelijke actie om het gebruik en de risico's van synthetische pesticiden in Europa te verminderen, jarenlang wordt uitgesteld.

125 organisaties, waaronder milieuorganisaties, imkers, boerenorganisaties en vakbonden, ondertekenden een gezamenlijke verklaring waarin zij het falen van de EU veroordeelden om een ambitieuze regelgeving voor pesticidenvermindering aan te nemen. Het terugdraaien van milieudoelstellingen is het verkeerde antwoord op de mobilisaties van boeren in heel Europa en zal alleen maar leiden tot verdere verankering van onduurzame praktijken die de gezondheid van boeren aantasten en de biodiversiteit en ecosystemen vernietigen waarop onze voedselproductie afhankelijk is.

Wij roepen de Europese Commissie op om de focus te houden op de werkelijke problemen waarmee boeren worden geconfronteerd, waaronder eerlijke inkomens, terwijl de overgang naar veerkrachtige voedselsystemen wordt versneld en toegang tot veilig en voedzaam voedsel voor iedereen wordt gewaarborgd. Een ambitieuze regelgeving op Europees niveau voor het verminderen van het gebruik van pesticiden, in lijn met de doelstellingen van Farm to Fork en de post-2020 Global Biodiversity-doelen, is dringend nodig om deze overgang mogelijk te maken en moet een prioriteit blijven van de volgende EU-mandaat.

Link naar de Gezamenlijke Verklaring: https://friendsoftheearth.eu/publication/open-letter-the-eu-must-make-pesticide-reduction-a-reality/

Reacties
Categorieën