Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
04/25/2022
1 min

PESTICIDEN REGULERING

04/25/2022
1 min

In een gezamenlijke verklaring eisen 20 Nederlandse NGO ́s , waaronder de Bijenstichting, dat Ministers en Parlementsleden voor Landbouw, Klimaat, Milieu, Volksgezondheid zich sterk maken voor een ambitieuze Europese wettelijke regulering, dus voor een zo snel mogelijke en drastische vermindering van het gebruik van pesticiden.

De Russische invasie in Oekraïne toont aan hoe kwetsbaar de industriële landbouw is met haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en externe inputs zoals veevoer, kunstmest en pesticiden. Deze producten leiden bovendien tot grote schade aan biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en gezondheid. Juist nu is het nog belangrijker om in te zetten op duurzame voedselzekerheid, gebaseerd op gezonde bodems, schoon water, vruchtwisseling en maximale biodiversiteit.

Dit vraagt om herstel van biodiversiteit en een zo snel mogelijke en drastische vermindering van het gebruik van pesticiden.

Nieuwe wettelijke regulering en lobbygroepen van de agro-business

In maart zou de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe wettelijke regulering over een reductie van het pesticiden-gebruik en een wet voor natuurherstel publiceren. Na druk van lobbygroepen van de agro-business heeft de EC de publicatie van het voorstel uitgesteld naar de zomer.

Uitgelekt concept

Uit een eerste uitgelekt concept van de voorstellen voor pesticiden-reductie is het duidelijk dat de voorstellen te zwak zijn om de dringende gezondheids- en biodiversiteitscrisis aan te pakken waarin we ons bevinden. De 20 Nederlandse NGO ́s vinden dat er een betere en ambitieuzere verordening nodig is om op lange termijn gezond voedsel te garanderen en de biodiversiteit te herstellen.

Lees de gezamenlijke verklaring VAN 20 NGO ́s OVER DE HERZIENING VAN DE RICHTLIJN DUURZAAM GEBRUIK VAN PESTICIDEN

Reacties
Categorieën