Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
10/05/2023
1 min

Advocaat-Generaal bij het EU-Hof: Goedkeuring van pesticiden door Nederlandse CTGB is onjuist

10/05/2023
1 min

Advocaat-Generaal Medina van het Hof van Justitie van de EU heeft geconcludeerd dat het Nederlandse Ctgb in strijd handelt met EU-recht door decennia oude richtlijnen te gebruiken en wetenschappelijke studies te negeren die de hormoonverstorende effecten van pesticiden aantonen. De AG benadrukt dat recente richtlijnen en alle beschikbare wetenschappelijke kennis, ongeacht de bron, moeten worden meegenomen. Deze conclusie kwam naar voren in een zaak met betrekking tot het pesticide sulfoxaflor, waarbij Nederland een oudere richtlijn gebruikte terwijl een recentere beschikbaar was. In twee andere gevallen met betrekking tot pesticiden difenoconazole en fludioxonil weigerde Nederland onafhankelijke studies te overwegen die wezen op hormoonverstorende eigenschappen.

Het Nederlandse Ctgb en de EU-Commissie verdedigden hun standpunt door te stellen dat nationale beoordelingen 'harmonisatie' van pesticiden in gevaar zouden brengen. De AG wijst er echter op dat nationale instanties alle mogelijke negatieve effecten van pesticiden volledig moeten beoordelen, inclusief recente wetenschap.

Dit advies komt op een moment waarop het Nederlandse Ctgb onder vuur ligt vanwege het achterhouden van informatie over de giftige effecten van pesticiden voor lokale bewoners. Advocaten die betrokken zijn bij de zaak zijn tevreden met deze uitkomst en suggereren dat er dringend herzieningen nodig zijn bij het Nederlandse Ctgb. Dit advies heeft bredere implicaties voor nationale beslissingen met betrekking tot pesticiden, en benadrukt dat recente wetenschappelijke kennis moet worden meegewogen bij goedkeuringen, vooral voor pesticiden met negatieve effecten op gezondheid, biodiversiteit en waterkwaliteit.

Dit is een 'advies', het officieel gerechtelijk vonnis laat nog enkele weken op zich wachten.

 Link naar oorspronkelijk Engelstalig artikel

Reacties
Categorieën