glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
10/05/2023
1 min

Glyphosateschandaal: EU-agentschappen ECHA en EFSA negeren giftige effecten van glyphosaat

10/05/2023
1 min

In het Glyphosaat-schandaal staan de EU-agentschappen ECHA en EFSA centraal, die volgens het Franse nationale medische onderzoeksinstituut INSERM de giftige effecten van glyphosaat negeren. INSERM heeft geconcludeerd dat glyphosaat aanzienlijk schadelijke effecten op de gezondheid kan hebben, maar deze bevindingen worden niet erkend door EU-autoriteiten die richtlijnen hanteren die verouderd en industrie-vriendelijk zijn. Générations Futures, een Franse organisatie, wijst op belangrijke verschillen tussen de INSERM-conclusies en die van EFSA en ECHA. Deze omvatten de beoordeling van genotoxiciteit, reproductieve effecten, endocriene verstoringen, mitochondriale toxiciteit, epigenetische effecten, effecten op de microbiota en neurotoxiciteit.

Het debat over glyphosaat, 's werelds meest gebruikte herbicide, escaleert omdat de EU-autorisatie ervan in december 2023 vervalt. Ondanks talrijke wetenschappelijke studies die schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu aantonen, lijken Europese instellingen de hergoedkeuring te versnellen op basis van advies van EFSA en ECHA, wat wordt bekritiseerd door experts in toxicologie, kanker, neurotoxiciteit en biodiversiteit. Générations Futures benadrukt dat de EU-beoordeling tekortschiet als gevolg van gebreken in de implementatie van Europese pesticidenwetgeving. Het roept de Franse regering op om het advies van INSERM serieus te nemen en te handelen in het belang van de volksgezondheid, aangezien de verschillen tussen wetenschappelijke instanties en regelgevende agentschappen blijven bestaan.


INSERM

EFSA en ECHA

Genotoxiciteit

Neemt 18 universitaire studies in overweging en geeft aan dat glyphosaat oxidatieve stress en genotoxische schade kan veroorzaken die kan leiden tot mutaties en kanker.

Nam geen academische studies op in hun beoordeling en beschouwde dat glyphosaat oxidatieve stress kan veroorzaken maar niet genotoxisch is.

Reproductieve effecten en endocriene verstoorders

Nam 21 universitaire studies in overweging en benadrukte het endocriene-verstorende potentieel van glyphosaat.

Nam slechts 1 universitaire studie op in hun beoordeling en beschouwde dat glyphosaat geen endocriene verstorende effecten had.

Mitochondriale toxiciteit

Onderzoekt mitochondriale toxiciteit van glyphosaat en benadrukt mogelijke verbanden met neurodegeneratieve pathologieën.

Beoordeelt geen mitochondriale toxiciteit.

Epigenetische effecten (veranderingen die toekomstige generaties kunnen beïnvloeden)

Nam 5 universitaire studies in overweging en observeerde een epigenetische werking van glyphosaat en glyphosaat-gebaseerde herbiciden.

Beoordeelt geen epigenetische toxiciteit.

Effecten op microbiota

Nam 7 universitaire studies in overweging die deregulatie van de microbiota aantoonden en betreurde dat deze effecten niet werden meegenomen in de beoordeling.

Neemt geen universitaire studies op omdat de effecten op de microbiota momenteel geen deel uitmaken van de regelgevende beoordeling van pesticiden.

Neurotoxiciteit

Nam 9 universitaire studies in overweging en toonde aan dat producten op basis van glyphosaat en glyphosaat zelf de concentraties van verschillende neurotransmitters in verschillende hersengebieden bij knaagdieren veranderden.

Nam geen academische studies op in hun beoordeling en stelt dat er onvoldoende bewijs is voor een effect van glyphosaat en glyphosaat-gebaseerde producten op neurotransmitters.

Lees hier het originele Engelstalig artikel

Reacties
Categorieën