glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
09/08/2023
1 min

Lichtpuntjes verbod glyfosaat maar race is nog niet gelopen

09/08/2023
1 min

Op donderdag 7 september heeft de Tweede Kamer een duidelijk standpunt ingenomen: glyfosaat, de beruchte onkruidverdelger beter bekend als Roundup, mag niet langer worden toegelaten in de Europese Unie. Deze beslissing komt voort uit een motie ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren, die verwijzen naar wetenschappelijke studies die een verband suggereren tussen glyfosaatgebruik en de ziekte van Parkinson. Bovendien bestaat het vermoeden dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is.

Voedselveiligheidsorganisatie EFSA heeft erkend dat er nog onvoldoende bekend is over de effecten van gifresten op voedsel op de darmbacteriën, wat zorgen baart.

Daarnaast wijzen deze partijen op de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor biodiversiteit, waaronder waterleven en bijen, evenals het risico voor de drinkwaterwinning.

Hoewel de Tweede Kamer duidelijk heeft gesproken, heeft minister Adema aangegeven dat het kabinet nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Het Europese agentschap voor chemicaliën heeft eerder gesteld dat er geen bewijs is dat glyfosaat kankerverwekkend is, wat de kwestie verder compliceert.

Het is belangrijk op te merken dat de race nog niet is gelopen, aangezien het kabinet de motie kan negeren. Gelukkig is er ook hoopvol nieuws, want Duitsland heeft besloten om glyfosaat vanaf 31 december 2023 te verbieden. Echter, de fabrikant, Bayer, heeft een petitie gestart om druk uit te oefenen op de regering om toelating te heroverwegen.

Ondanks deze lichtpuntjes blijft de industriële lobby krachtig. Het is daarom van groot belang om actie te blijven steunen. Via onze actiepagina kun je:

  1.  Je handtekening zetten onder de petitie van de groene partijen binnen het Europees Parlement. (ruim 62.000 handtekeningen)
  2. Een mail of brief sturen naar minister Adema (waarvoor een modelbrief beschikbaar is, dus kost weinig tijd).
  3. Een mail sturen naar een EU-parlementariër (waarvoor ook een formulier beschikbaar is, dus kost weinig tijd).
  4. Onze actie financieel ondersteunen.

Naast de schade voor de mens is wetenschappelijk bewezen dat glyfosaat ook schadelijk is voor bijen, die al genoeg problemen hebben. 

Laten we snel actie ondernemen en deze nieuwsbrief delen in ons netwerk, want naar verwachting wordt er in oktober gestemd in de EU. Het huidige voorstel is om het gebruik van glyfosaat voor nog eens 15 jaar toe te staan!


 

Reacties
Categorieën