Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
10/18/2023
1 min

De grote verdwijntruc bij de studie over glyfosaat

10/18/2023
1 min

De PEST-commissie van het Europees Parlement heeft onderzocht waarom het toelatingssysteem voor pesticiden niet naar behoren werkt en kwam met meerdere aanbevelingen. Uit een recente analyse bleek dat slechts 15% van deze aanbevelingen is uitgevoerd, wat leidde tot het zogenaamde PESTGATE schandaal.

Bij de evaluatie van glyfosaat werd onthuld dat van de 7188 studies die in de afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd, 92% als "irrelevant" werd beschouwd. Slechts 3% van de onafhankelijke wetenschappelijke studies werd als nuttig beschouwd, waarbij het merendeel later als "onbetrouwbaar" of "betrouwbaar met beperkingen" werd geclassificeerd. Opvallend is dat slechts 30 studies als zowel relevant als betrouwbaar werden gezien, maar geen van deze studies werd gebruikt als een hoofdstudie in de Europese herevaluatie.

Dit laat duidelijk zien dat de uitkomsten gemanipuleerd worden en dat de vele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die wel schade en giftigheid laten zien aan de kant worden geschoven!

Wist je dat:

  1. Regels over hoe autoriteiten pesticiden moeten onderzoeken zijn geschreven door de industrie?
  2. Onderzoek door nationale en EU-autoriteiten bijna uitsluitend berust op ongepubliceerde studies geleverd en betaald door de producenten van pesticiden?
  3. Ze in het zogenaamd zeer uitgebreide glyfosaat dossier slechts 0,4% (!) van de onafhankelijke, gepubliceerde wetenschappelijke studies serieus namen?
  4. Ze niet kijken naar schade aan ons darmmicrobioom - een belangrijke factor in ons immuunsysteem?
  5. Ze nauwelijks kijken naar schade aan de hersenen?
  6. Ze volledig een belangrijk mechanisme hebben gemist dat kan leiden tot DNA-schade en kanker?
  7. Het EU-parlement al in 2019 concludeerde dat het systeem niet werkt? De PEST-commissie kwam met een lijst aanbevelingen. Vier jaar later is er nauwelijks iets veranderd.
  8. Het bestuur van de Europese bestrijdingsmiddelen autoriteit EFSA het noodzakelijke onderzoek naar mogelijke hersenschade feitelijk saboteert?

Daarom is het goed om druk te houden op de beslissing over de verlenging. Je kunt heel gemakkelijk een mailbericht EU-parlementariër naar keuze via onze actiepagina sturen met het verzoek dit middel te verbieden of je handtekening te plaatsen.

LINK ACTIEPAGINAReacties
Categorieën