glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
07/19/2023
2 min

Glyfosaat toelating terwijl wetenschap (en burgers) buitenspel worden gezet?

07/19/2023
2 min

Een gelekt document onthult dat de Europese Commissie van plan is om snel het gebruik van glyfosaat opnieuw goed te keuren, in een poging wetenschappelijke en openbare bezorgdheid te omzeilen. Glyfosaat is een omstreden herbicide dat wordt gebruikt in veel pesticiden en onkruidverdelgers. Het gebruik ervan is al langere tijd onderwerp van debat vanwege mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

We verwachten nu dat de Commissie in september met een voorstel komt om de vergunning voor glyfosaat opnieuw goed te keuren en met een bijbehorend evaluatieverslag aan de lidstaten van de SCoPAFF. ( Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed)

Het voorstel en het evaluatieverslag van de Commissie zullen gebaseerd zijn op een analyse van de conclusie van de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) en van het evaluatieverslag over de verlenging van de AGG (Assessment Group on Glyphosate)

Het Europees Agentschap voor voedselveiligheid wees erop dat de beoordeling van de potentiële genotoxiciteit van onzuiverheden, de risicobeoordeling voor consumenten en de risicobeoordeling voor waterplanten onvolledig blijven. Ondanks lacunes in de gegevens die door de EFSA zijn vastgesteld, verklaart het Agentschap echter geen "kritische gebieden van zorg" voor de gezondheid van mens, dier en milieu in verband met het gebruik van glyfosaat in de landbouw.

De Europese Commissie heeft in het verleden verschillende keren de goedkeuring van glyfosaat verlengd, ondanks protesten van milieuactivisten en wetenschappers. Dit nieuwe lek wijst erop dat de Commissie opnieuw van plan is om de goedkeuring te verlengen, ondanks de groeiende wetenschappelijke bezorgdheid over de schadelijke effecten van dit herbicide.

Het document suggereert dat de Europese Commissie van plan is om wetenschappelijke bevindingen te negeren die de schadelijkheid van glyfosaat aantonen. In plaats daarvan lijken ze een snelle goedkeuringsprocedure te willen doorlopen zonder de bezorgdheid van deskundigen serieus te nemen.

Want de EFSA publiceert de referentiedocumenten die tot haar conclusies hebben geleid pas in oktober, wat betekent dat wetenschappers en het maatschappelijk middenveld tot die tijd niet de kans krijgen om het werk van de EFSA onder de loep te nemen. Dit is een teken dat de commissie met opzet het besluitvormingsproces met de lidstaten in het geheim versnelt, in een poging om wetenschappelijke en publieke controle van het werk van de EFSA te vermijden.

Dit nieuws heeft geleid tot verontwaardiging bij milieugroepen en anderen die zich zorgen maken over de gezondheids- en milieurisico's van glyfosaat. Ze beschuldigen de Europese Commissie van het buigen voor de belangen van de chemische industrie en het negeren van de volksgezondheid en het milieu.

Het is belangrijk op te merken dat dit een gelekt document is en dat de plannen van de Europese Commissie nog kunnen veranderen naarmate de kwestie verder wordt onderzocht en besproken. Desondanks heeft dit lek opnieuw de schijnwerpers gericht op het debat over glyfosaat en de rol van de Europese Commissie bij het reguleren van potentieel schadelijke stoffen in de landbouw.

Er staat veel op het spel: glyfosaat kan voor maximaal 15 jaar opnieuw worden toegelaten.

Het einde van het proces nadert met rasse schreden, maar er is nog tijd om te mobiliseren om een verbod op glyfosaat te krijgen! Kom daarom nu in actie. Lees daarvoor onze actiepagina!Reacties
Categorieën