glyfosaat
Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
11/20/2023
1 min

Minister Adema wil snel verder met reductie in gebruik van glyfosaat

11/20/2023
1 min

De Europese Commissie is van plan de Europese toelating van glyfosaat met 10 jaar te verlengen. De Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Adema, heeft aangekondigd stappen te ondernemen om het gebruik van glyfosaat in Nederland te verminderen. Hij werkt samen met Wageningen University & Research aan een analyse, die voor de zomer van 2024 moet aangeven in welke teelten glyfosaat noodzakelijk is en waar geen alternatieven bestaan. Daarnaast wordt onderzocht waar het gebruik van glyfosaat kan worden verminderd.

Adema initieert ook acties om de relatie tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson te onderzoeken. Er zijn gesprekken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het starten van specifiek wetenschappelijk onderzoek naar deze mogelijke relatie. De resultaten van dit onderzoek, die binnen 3 tot 5 jaar worden verwacht, kunnen een causaal verband tussen glyfosaat en Parkinson aantonen of uitsluiten.

Het RIVM wordt ook gevraagd om de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij het onderzoek te betrekken. Als uit onderzoek blijkt dat glyfosaat niet veilig is, zullen de lidstaten en de Europese Commissie direct actie ondernemen en beschermende maatregelen nemen, zoals vastgelegd in een Europese verordening. In Nederland zullen middelen op basis van glyfosaat dan onmiddellijk worden ingetrokken door het Ctgb.

Het RIVM voert reeds een meerjarig onderzoek uit naar de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder neurologische aandoeningen. Dit onderzoek, dat loopt van 2023 tot 2030, is een breed consortiumonderzoek met verschillende nationale en internationale partijen. De bevindingen worden gedeeld met de Europese Commissie. Nederland ondersteunt de EFSA ook bij het ontwikkelen van nieuwe testprotocollen om de specifieke neurodegeneratieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen te beoordelen.

Opinie Bijenstichting: Dit valt naar onze mening weer onder de categorie: Rekken en erbij blijven. Als de minister echt om de gezondheid van mensen geeft en een warm hart heeft voor de biodiversiteit en de bijen was er maar één keuze tijdens de onlangs gehouden stemming n.l. in plaats van zich van stemming te onthouden te stemmen TEGEN een verlenging. Immers wetenschappers hebben al lang de schadelijkheid aangetoond.


Reacties
Categorieën